Oko Lesa

Zenové centrum duchovní praxe v souznění s přírodou.

O centru

Zenové centrum Oko Lesa je místo souznění se sebou samým, s druhými a přírodou. Na počátku stála myšlenka. Nebo spíše sen. Sen o tom vybudovat místo, kde je možné soustředit se na rozjímání, zdaleka od ruchů společnosti a doby. Útočiště, do kterého se můžeme odebrat, abychom se zase sblížili se sebou, s přírodou. Nikoli místo útěku, ale místo návratu, návratu k sobě, návratu do ticha.

Uplynulo mnoho let, než jsme usedli na vyhřátý břeh rybníka a seznali, že jsme konečně doma. V té chvíli se začala psát nová kapitola naší společné cesty, jejímž jmenovatelem je právě toto místo, Oko Lesa. Oko, symbol prozření, les, jakožto srdce přírody, nebo také v buddhistické tradici představující společenství praktikujících (Sanghu). Oko Lesa je tedy přeneseně místo prozření v srdci přírody, místo prozření spolu se souputníky. Vždy otevřené k přítomnosti, pozorné k životu. Myšlenka, kterou uplatňujeme nejen při meditaci, ale při všech činnostech vykonávaných v centru a potažmo v každodenním životě.

V současnosti zde probíhají práce, jejichž cílem je zvelebit dům, aby poskytl ubytování většímu počtu osob, úpravy zahrady a terénu, postupně bude vybudováno samostatné místo pro meditační praxi (dódžó). Ačkoli je to všechno možné shrnout do jedné věty, jedná se o rozsáhlé úpravy, které vyžadují množství práce a prostředků. Pevně věříme, že se k nám přidáte a jako my oceníte, co toto místo nabízí, totiž možnost usednout v tichu, sám se sebou.

V případě zájmu o návštěvu nebo o pomoc v našem snažení nás prosím předem kontaktujte.

Centrum
Centrum
Sangha v Dolních Povelicích
Sangha v Dolních Povelicích

Historie mlýna

Kobernský mlýn (1900)
Kobernský mlýn (1900)
Kawarner Mühle
Kawarner Mühle

Na místě našeho centra kdysi stával mlýn (Kobernský Mlýn, resp. původně německy Kawarner Mühle), jehož historie pravděpodobně sahá do přelomu 18. a 19. století. První zmínka o jeho existenci je nám známa z mapování z roku 1836 (z tzv. Císařských otisků). Ve mlýně byla tehdy provozována vodou poháněná pila, později také kovárna. Podobnému účelu sloužily i ostatní mlýny, kterých se v okolí nacházelo hned několik, a využívaly vzdutou vodu z blízké Osoblahy, resp. Povelického potoka.

Na osudu Kobernského mlýna se podepsaly, podobně jako na osudu celého Osoblažska, válečné události a následný odsun původního německého obyvatelstva, a tedy i vlastníků mlýnů. Po válce mlýn ještě chvíli fungoval, ale po znárodnění byl jeho osud již neodvratně zpečetěn. V 50. letech minulého století došlo k jeho částečné demolici a začal postupně chátrat, až nakonec podlehl zubu času úplně.
Předchozí majitelé na základech starého mlýna postavili koncem 90. let chalupu, kterou jsme v roce 2022 koupili za účelem vybudování našeho centra. Z původního mlýna se toho do dnešních dní příliš mnoho nedochovalo, přetrval pouze náhon, jeden z rybníků a zbytky místností, kde bylo kdysi umístěno technické zařízení k vodní turbíně. Žádný z těchto prvků však není v současnosti funkční.

Do budoucna plánujeme obnovu náhonu a rybníka do formy zahradního jezera s mokřadem, abychom alespoň částečně navrátili místu jeho původní ráz a podpořili jeho ekologickou funkci v krajině.

Jak centrum podpořit?

Uvítáme jakoukoliv formu podpory vztahující se k našim aktivitám, která pomůže rozvoji centra.
Za každou pomoc předem děkujeme!

Přispějte finančně

Centrum má zřízen samostatný transparentní účet, kde můžete darovat finanční obnos v jakékoliv výši, který bude následně využit pro potřeby centra. Připravujeme také veřejné sbírky na konkrétní rozvojové projekty. O jejich spuštění vás budeme informovat.

Přispějte materiálně

Máte doma nějaké nepotřebné, ale stále funkční vybavení či nářadí? Nebo snad nevíte, co s přebytky na zahradě - zeleninou, ovocem nebo odrostky? Nabídněte nám je, možná najdou uplatnění právě v našem centru.

Přiložte ruku k dílu

V centru je spousta práce na zahradě, v lese i v domě. Máte-li chuť se zapojit, nebo lépe řečeno, se zapotit spolu s námi, přijeďte na některý z pořádaných pracovních víkendů nebo případně na ústraní. Další pár rukou využijeme kdykoliv.

Pošlete to dál

Dejte o nás vědět svým přátelům. Sledujte nás na Facebooku, sdílejte naše příspěvky, označujte naše centrum (@CentrumOkoLesa). Pomáhá to zvýšit viditelnost našich aktivit a najít případnou pomoc. Nebo propagujte naši činnost formou sdílení informací na vašich stránkách či vyvěšením informačních letáků ve vašem okolí.

Máte chuť nás podpořit a napadá Vás jiná forma spolupráce? 
Neváhejte nás kontaktovat!

Plány do budoucna

Přestavba domu

Přestavba domu (úprava elektřiny, zateplení střechy, obnova střešní krytiny, půdní vestavba - další pokoje a sociální zařízení, zřízení otopné soustavy a vyvložkování komínů, úprava sociálního zařízení, hydroizolace základů z jihozápadní strany domu)

Vybudování technického zázemí

Vybudování dostatečného technického zázemí (vybudování druhého zdroje vody s pitnou vodou a dostatečnou kapacitou (obnova staré studny nebo vodovod), výstavba venkovní dílny, skladu nářadí a dřevníku, vybudování parkoviště)

Úprava zahrady

Úprava zahrady (úprava a obnova porostu, terénní úpravy zahrady, výsadba okrasných a užitkových stromů a křovin, vybudování permakulturní zahrady, vybudování okrasné zahrady před domem a v okolí dódžó, vybudování pěšího přístupu a brány, odstranění pozůstatků původních staveb)

Dódžó

Vybudování dódžó

Obnova rybníku

Obnova náhonu a rybníku do podoby zahradního jezera s mokřadem

Nejbližší akce

 • Pracovní víkend

  21. 6. | 20:0023. 6. | 16:00

  V našem centru je spousta práce na zahradě, v lese i v domě. Máte-li chuť ...

 • Letní ústraní

  4. 7. | 20:007. 7. | 16:00

  Zveme vás na celorepublikové ústraní v centru „Oko Lesa“ v Dolních Povelicí...

 • Pracovní víkend

  19. 7. | 20:0021. 7. | 16:00

Adresa

Dolní Povelice 2
793 99 Bohušov
Zobrazit na mapě

Kontakt

+420 734 131 419
sekretar@zenkaisen.cz

Bankovní spojení

Sledujte nás