Vize otevřeného Srdce

Vize I:

 

Usednout do Velkého Tajemství

Vize II:

Usednout do velkého Tajemství znamená vrátit se k Němu, aniž bychom zanechali jakoukoli lidskou stopu, Tělo-Duch odevzdané jako nejvyšší dar tomuto velkému Tajemství, ze kterého každé Tělo-Duch povstalo. Myslíme si, že duch je tímto nebo není tamtím, ale ve skutečnosti je duch se svými vědomími jen jev, který se rodí a umírá.

Přesto velký Duch neboli nekonečné Vědomí oživuje veškeré věci a je naším skutečným Zdrojem.

Abychom s Ním splynuli, musíme se zbavit všeho, co není Jím. Když to uděláme, pak je to On, kdo jedná, myslí a hovoří skrze mě.

Takto jsem vyjádřením Jeho a ne sebe.

Když je Toto mnou, pak jsem Jím.

Ale to nemůže lidský mozek pochopit, poněvadž se považuje za svůj vlastní výtvor. Problém mozku je, že má dvě části a že tyto dvě části jsou v neustálém rozporu. To je to, čemu říkáme dualita. A nejsměšnější je, že tato stejná dualita mluví o Jednotě, o moudrosti-poznání a o mystických nebo prostě lidských zkušenostech.

Jak žalostné!

Velké Tajemství je ovládáno dnešním světem skrze technologický pokrok a zázraky vědy a medicíny. Filozofové podporují a udržují tyto hodnoty tím, že je považují za skutečné a tím, že oslavují jejich výsledky. Američané (Angličané) takto oslavovali železného oře, mocné zbraně, zlato a slávu Boha, zatímco vybíjeli původní obyvatele Ameriky.

Člověk vidí jen skrze svou nevědomost a opakuje chyby spáchané v minulosti. Málo je těch, kteří mají odvahu prolomit skořápku nevědomosti a proniknout do skutečné Nevědomosti, Nevědomosti čistého Srdce, Nevědomosti velkého Tajemství, o kterém mluvili původní obyvatelé. Lidé se natolik vzdálili tomu, co je skutečné, že jejich uši nejsou s to slyšet, jejich oči nejsou s to vidět, jejich ruce nejsou schopné jasnosti a jejich hlava není schopná myslet život.

Protože člověk zapomíná, že jeho hlava je jeho tělo a že, oddělená od těla, jeho hlava je jen šiška zavěšená na nekonečné ješitnosti.

Pokud se nevrátíte ke Zdroji, vyschnete jako moře uprostřed pouště.

Pravda není to, co si myslíme nebo říkáme. Je to to, co vyjadřuje naše Srdce.

Vize života

Vize III:

Kouzlo čtvrté vize

 

Text a foto: Sandó Kaisen

Zavřít