Pravidelná praxe

Buddhovo sezení
Každé pondělí a čtvrtek od 19:00

Adresa

Šrobárova 45, Praha 3 – Vinohrady

Kontakt

+420 737 264 409 (Ivana)
praha@zenkaisen.cz

Centrum vede mnich Tomasz Dąbrowski.

Více info: