Pravidelná praxe

Buddhovo sezení
Každé pondělí a čtvrtek od 19:00

Adresa

Šrobárova 45, Praha 3 – Vinohrady

Kontakt

+420 775 131 526
praha@zenkaisen.cz

Centrum vede mnich Tomasz Dąbrowski.

Více info: