V centru praktikujeme meditaci v sedě Buddhovo sezení a předáváme autentické učení Mistra Sandó Kaisena.
Při návštěvě centra Vás seznámíme s meditační pozicí a se základními principy praxe.
Samotné sezení trvá přibližně 1 hodinu. Většinou je rozděleno do dvou částí. První část trvá cca 25 minut, následuje krátká přestávka na protažení nohou či na meditaci v chůzi a navazuje druhá část sezení, trvající také asi 25 minut.
Během sezení bývá ústní formou předáváno učení.
Na závěr sezení probíhá za doprovodu nástrojů recitace Sútry srdce.
Po sezení je prostor na otázky a diskuzi

Finanční příspěvek:

Při první návštěvě: dar dobrovolný
Jednorázově: 150 Kč
Měsíčně: podle nákladů jednotlivých center

Část z měsíčního příspěvku (500 Kč) putuje na podporu asociace HoShoJi, která spravuje centrální klášter Zářícího štítu ve Francii a napomáhá šíření učení Mistra Sandó Kaisena.
Zbylá část vybraných finančních prostředků slouží k úhradě pronájmu meditační místnosti a zajištění potřeb pro Buddhovo sezení (vonné tyčinky, svíčky apod.).

Chystáte-li se nás navštívit, vezměte si prosím s sebou meditační polštář a podložku či deku na sezení. V centrech jsou i polštáře a podložky na půjčení, ale dlouhodobě je lepší mít vlastní, které odpovídají vašim tělesným dispozicím.

Nezapomeňte si vzít především volné kalhoty, aby vám umožnily zaujmout správnou pozici a volně dýchat.

Prosím, přijďte aspoň o 15 min dříve, abychom měli dostatek času na vše potřebné.