Minulost je ve vlasech budoucnosti,
Nebylo žádných buddhů přede mnou.
Budoucnost je v oku minulosti.
Můžeme se zrodit z minulosti?
Příčiny a následky mají stejný původ,
Nejasný je osud,
Nestálá je mysl probuzených.
Všichni by chtěli vědět, jakou mají v očích Boha cenu.
Všichni se noří do hlubin ducha,
aby zjistili, čím jsou.
Pokud mají počátek a konec stejný původ,
Původ není ani počátkem ani koncem.
Minulost je ve vlasech minulosti,
Budoucnost je ve vlasech budoucnosti.
Dávejte pozor na vše, co se objevuje a mizí.
Nechte, ať se zrodí tělo nezrozeného.

Přítomné bytosti

Naším úkolem, jakožto mnichů a mnišek, je znovu zažehnout oheň jasného ducha.
Sedm tanečnic všudypřítomné moudrosti
Jsou strážkyně velké rovnováhy a ne-duality.
Čím jsou červánky?
Z tajemného prázdna se zrodil zvuk
A zvuk se stal světlem.
Světlo se stalo vůlí, chtěním být, narozeným z prázdna.
Pak spolu s vůlí povstala soucitná moudrost
A zplodila oheň konstruktivní inteligence.
Tak byl stvořen svatý trojúhelník, ze kterého vychází vše hmotné.
Trojjediný.
Je to Tajemství.
První „myslící bytosti“, „přítomné bytosti“,
Nositelé čistého světla ducha,
Byly jako buňky jednoho těla
Jsouce jedinou myšlenkou a jediným cílem:
Probádat tajemství ducha.
Když byly záhady ducha odhaleny,
Zrodilo se devět dobrých zásad:

  1. Říkej jen pravdu
  2. Mluv jen o dobrých vlastnostech ostatních
  3. Buď důvěrným a nerozšiřuj pomluvy
  4. Drž se dál od výbuchů hněvu, abys nechal vytrysknout vrozené kráse každého
  5. Neplýtvej tím, co ti bylo dáno a co nepotřebuješ
  6. Měj v úctě světlo v každé bytosti, nesrovnávej, ber každou věc takovou, jaká je
  7. Respektuj veškerý život, vysvoboď své srdce z nevědomosti
  8. Nezabíjej (zvířata) a neživ vznětlivé myšlenky. Ty zabíjejí nashromážděnou moudrost.
  9. Jednej teď. Pokud vidíš, co je třeba udělat, udělej to.

Těchto devět zákonů je ochráncem tvého srdce,
Kolem kterého tančí sedm tanečnic všudypřítomné moudrosti.
Všechny přebývají za břehy velkého Tajemství.

Dech

Abychom byli bohatí, postačí rozjímat nad duchem.
Ale čím je duch?
Neexistují tajemství, záhady.
Existuje jen to, čím jste.
Být pevnější než skála
A pokorný jako voda z pramene.
Ten nejmenší hmyz
Nás může naučit velké věci.
Všechny ty drobnosti, které děláme
Každý den, v každém okamžiku
Mají ohromný význam.
Náš život je plný spousty drobností,
Které musíme vykonávat s pozorností.
Pořád chceme dělat velké věci
A zatím zašlapáváme semínka minulých mistrů.
Vše se rodí z nekonečně malého.
Nic se nerodí z velikosti věcí.
Dech ranního vánku není ničím,
Ale bez něho nejsme ani my.
Každý dech je životem a každý život je dechem.
Lidé rádi mluví o životě,
Ale život je dech, který se slovy nedá vyjádřit.
Dávejte pozor na to, co je menší než vy,
A dávejte pozor na to, co je větší než vy.
Všechno je vždy daleko krásnější
Pro toho, kdo má otevřené srdce.

Ranní zpěv

Každý krok je modlitbou,
Protože v každém projevu pozornosti
Jsou zapsány všechny modlitby.
V každém projevu pozornosti
Osvětluje stezku 10 000 soucitů.
Vše je ozvěnou a každý krok
Roznáší pokoj na křídlech ticha
A zachytí v letu dech ducha.

Být člověkem není postoj,
Stav ducha, způsob jak být v souladu.
Znamená to odvíjet svůj život na zemi a v nebi
A přeměnit ho ve svém srdci.
Ve velkém tichu samoty
Hmyz bzučí a reaguje na mé kroky.
Nikdy nepřestávejte poslouchat noc.
Skutečné poklady nejsou ve světle.

Když mi příroda ukazuje dobrotu,
Cítím ji ve svém srdci.
A srdce se neprojevuje slovy.
Když se lidé vzdalují přírodě,
Jejich srdce se zatvrdí a připomíná jejich hlavu.

Vůně větru omytého deštěm a provoněného borovicí
Mi připomíná, že všechny věci spolu komunikují.
Když žába započne svůj ranní zpěv,
Zastavím se v pohybu modlitby.
Viděl jsem svého ducha tancovat v prstech starobylého topolu.
Kdo myslíte, že jsem?

Text a foto: Sandó Kaisen