„Učím zazen, ukazuji metodu,
která vás může dovést na místo,
kde není ani života ani smrti a
odkud současně život i smrt pochází.“

Sandó Kaisen

Sandó Kaisen (Alain Krystaszek) se narodil 18. května 1952 v Noyonu ve Francii. Větší část svého dětství prožil v Polsku, odkud pocházel jeho otec a kde se také poprvé setkal s křesťanstvím. Jeho život, jak sám říká, však neovlivnilo ani tak náboženství, jako spíše setkání s určitými lidmi.

Studoval evangelia, chodil na mše, poslouchal kázání a dokonce zamýšlel stát se knězem. S tím, jak vyrůstal, však stále více přemýšlel o otázkách nespravedlnosti, zloby a lidské hlouposti. Neustále si kladl různé otázky, na které mu kněží v té době nebyli schopni odpovědět. Nedokázal se smířit s myšlenkou, že by vnitřní mír a štěstí ducha mohly existovat jen mezi čtyřmi zdmi kostela a začal proto usilovně hledat jinou duchovní cestu. Fascinován tradicí Východu, obrátil posléze pozornost k bojovým uměním a rozhodl se odjet do Číny, kde chtěl bojová umění praktikovat u samého zdroje. Náročnou cestu podnikl v roce 1972, převážně autostopem a pěšky, napříč Himalájemi, napříč celou komunistickou Čínou. Dostal se až do blízkosti chrámu Šao-lin, kolébky bojových umění, do malého taoistického chrámu ukrytého v horách (v Nanjangu provincie Hunan). V tomto chrámu praktikoval kung-fu (wu-šu) a meditoval u ctihodného Mistra Sü-ta (kterému bylo tehdy 106 let), ten ho naučil mistrovství ovládání těla a ducha, stejně tak jako tradiční čínské medicíně.

Po roce se vrátil do Francie, vyučoval wu-šu, léčil pomocí čínské medicíny, aplikoval akupunkturu, fytoterapii a masáž šiacu. Důležitým momentem pro jeho další životní směřování bylo setkání s japonským mistrem Taisenem Dešimaruem (přezdívaným První Patriarcha Západu), který přijel do Evropy, aby zde šířil zenové učení. Setkání jej hluboce zasáhlo, stal se proto jeho žákem a od Mistra se neodloučil až do Dešimaruovy smrti v roce 1982. Prostřednictvím zazenu se mu dostalo potvrzení toho, v co vždy věřil: že niterné hledání je přístupné všem, že odpověď na něj nemůže být filozofická, mystická, esoterická, mravní či božská. Že pokud ono světlo existuje, září bez rozdílu ve všech bytostech a nemůže být výlučností pouze velkých kněží, guruů, tradičních klášterů či svatých písem. V roce 1979 byl Mistrem vysvěcen na mnicha pod jménem Sandó Kaisen „Osamělý poustevník“.

Mistr žije ve Francii, v klášteře Pic Lumineux (Zářící štít) u městečka Larzac v kraji Dordogne. V tomto klášteře se pravidelně konají meditační ústraní, na něž přijíždějí žáci z Evropy a Asie.

Mistr Sandó Kaisen je autorem řady knižních publikací a CD, z nichž některé vyšly v České republice. Mistr Sandó Kaisen je uznáván jako zakladatel evropského zenu. Díky jeho pravidelným misím se zen rozšířil na území České republiky, Slovenska, Polska, Ruska, Ukrajiny a vytvořilo se široké společenství praktikujících. V České republice je Mistr znám široké veřejnosti od roku 1990 nejen díky vydaným knihám, ale také díky přednáškám, tiskovým konferencím a vystoupením v rozhlase a televizi. Při svých návštěvách se setkal s mnoha významnými osobnostmi kulturního a politického života, byl také hostem bývalého prezidenta Václava Havla.

Mistr má v České republice řadu svých žáků. V mnoha městech vznikla centra, kde se pod vedením mnichů pravidelně praktikuje Buddhovo sezení a kaligrafie a předává Mistrův odkaz.