Mnich bojovník

Mnich bojovník

Nakladatelství: CAD Press
Rok vydání: 2020 (2. upravené vydání) , ISBN: 978-80-88969-74-7,
Počet stran: 176, Rozměry: 154 x 205 x 12 mm, Jazyk: Česky

V této knize popisuje Sandó Kaisen začátek své duchovní cesty, jejíž hlavní součástí byla cesta do Číny, setkání s Mistrem, trénink bojových umění a především hledání vlastní duchovní praxe a odpovědí na hluboce lidské otázky.

Jedná se o upřímné a dobrodružné vyprávění plné jedinečných setkání a neuvěřitelných okolností, které vedly ke zrání zenového mistra. Může být velikou inspirací pro všechny, kteří hledají cestu ke svému vlastnímu nitru, ať už se o bojová umění zajímají, či nikoliv. Je především knihou o vytrvalosti a odhodlání hledat cestu sám k sobě.

Kniha vychází v druhém upraveném vydání.

Podstata vaření očima zenového mistra

Podstata vaření očima zenového mistra

Nakladatelství: Buddhovo sezení, z. s.
Rok vydání: 2019, ISBN: 978-80-270-5884-6

Mistr Sando Kaisen se do hloubky věnuje různým činnostem, aby odhalil jejich podstatu a přetváří je v živoucí učení. V tomto případě sdílí své zkušenosti z oblasti vaření. Sando Kaisen studoval u renomovaných francouzských kuchařů a současně hluboce obdivuje prostou kuchyni své polské babičky. Své bohaté zkušenosti i hluboký vhled předává osobně kuchařům během pravidelných ústraních ve francouzském klášteře a prostřednictví této knihy také všem, kteří chtějí naslouchat. Kniha je slovy autora „věnována všem, kteří umějí nechat probublávat upřímný a prostý život.“

„Vaření je především darem přítomným bytostem, v upřímnosti a prostotě, následujíce přirozený řád věcí. Roční období, země a slunce, voda a vzduch, nespočetné hory, jezera a moře, stromy a rostliny se nám neustále nabízejí jako dar. Nakonec – všechno je dar.“

Budo Dharma neboli Poučení samuraje

Budo Dharma neboli Poučení samuraje

Nakladatelství CAD Press
Rok vydání: 2017 (2. upravené vydání), ISBN 978-80-85349-13-9

Upravené vydání knihy Budodharma neboli poučení samuraje v osmi kapitolách: Mistr a žák, Dókukodó, Skutečný odkaz pásu, Proč bojová umění?, Tajemství strategie boje, Otázky – odpovědi, Historie zenu, Praktikování zenu) osvětluje historii vzájemného spojení zenu a bojových umění v souvislosti s duchovními principy budó. Kniha obsahuje praktické rady a předpisy pro adepty, jež samurajové a mistři budó odevzdávali svým žákům – tzv. Deset kai. Autor knihy vychází ze své vlastní praxe – praxe zenového mistra i bývalého mistra budó.

Cesta v prázdnotě

Cesta v prázdnotě

Nakladatelství: Sótó zen ČR –  Buddhovo sezení, z. s.
Rok vydání: 2009, ISBN 978-80-254-4121-3

Kniha zachycující živé autentické učení na téma naší původní přirozenosti. Je sbírkou  přednášek a besed, které v letech 2005 – 2007 vedl Mistr Sandó Kaisen se sanghou (svými žáky) i veřejností během cest v Polsku, České republice, na Slovensku, Ukrajině, v Rusku a ve Francii.

„Každý v sobě nese tutéž otázku: Jak se stát Buddhou? Ve skutečnosti není zapotřebí opouštět ducha živých bytostí. Jednoduše neskrývejte svou pravou Přirozenost. Od doby dávno před zrozením vesmíru jste nikdy nebyli spoutaní. Pochopení samo o sobě není nezbytné, neboť Zákon přesahuje slova a písmena.“

Zenová masáž a medicína

Zenová masáž a medicína

Nakladatelství Fontána
Rok vydání: 2006, ISBN 978-80-7336-280-5

Rinšo zen šin – zenová masáž a medicína vznikla v 10. století v Číně. Odtud se masáž dostala do Japonska, kde byla obohacena o techniky šiacu. Do nedávna byla známá pouze mnichům v klášterech, kteří ji používali pro upevnění zdraví a dostatku energie. Po staletí byla předávána z mistra na žáka. Mistr Sandó Kaisen se naučil tuto masáž od svého japonského mistra Taisena Dešimarua a praktikoval ji a učil své žáky více než dvacet pět let.  Masáž reguluje svalový systém, vazy a šlachy, zažívací systém, krevní oběh i nervový systém. Masáž zvládne provádět každý. Kniha může sloužit  jakou učebnice – všechny masážní pozice jsou zde detailně zobrazeny a popsány. Autor byl také praktikujícím čínské mediciny, a proto jsou v druhé  části knihy uvedeny bylinné recepty na různé chronické i akutní nemoci. V závěru knihy jsou popsány speciální techniky – body při bolesti hlavy, angíně, astma apod.

Errata – opravy chyb v knize a doplňující informace

Zazen satori

Zazen satori

Nakladatelství Fontána
Rok vydání: 2005, ISBN 80-7336-221-X

Kniha objasňuje hlavní základ zenové praxe – zazen (Buddhovo sezení) – čistou meditaci bez zasahování mysli a bez cíle.  Po stručném seznámení s Buddhovým učením a meditací, která je předávána z učitele na žáka, následuje podrobné vysvětlení tří nejdůležitějších bodů pro správné praktikování zazenu: pozice těla, způsobu dýchání a postoje mysli. Kniha obsahuje také stručný výklad učení mistra Taisena Dešimarua, který byl učitelem Sandó Kaisena a který přinesl učení zenu z Japonska do západní Evropy v druhé polovině šedesátých let 20.  století. Kniha může sloužit i jako příručka pro ty, kteří chtějí s praxí meditace začít.

„Meditovat znamená ne- meditovat. Jinak řečeno, není tu nic, o čem by bylo možné meditovat, Zapomenout se v dechu znamená stát se jedním s tělem i duchem. jedním s univerzálním vědomím, které je v každém z nás. Ne-meditovat tedy znamená:  nechat být to, co je. „

Umění pokojného umírání

Umění pokojného umírání

Nakladatelství Fontána
Rok vydání: 2005, ISBN 80-7336-217-1

Kniha je určena všem lidem bez ohledu na jejich víru či náboženství. Mistr Sandó Kaisen ji zasvětil nevyhnutelnostem lidské existence – utrpení, stáří a smrti. Ukazuje příčiny utrpení a cestu, jak nalézt osvobození v posledních okamžicích pomocí správného dýchání a udržení bdělého vědomí velkým soustředěním na naši pravou podstatu. 

„V každém z nás přebývá Kristus nebo Buddha. Je to jediný Opravdový Mistr a naší jedinou možnou spásou je úplné odevzdání se mu.” …“Taková je cesta, jež vede k osvobození v poslední chvíli.“ 

Trilogie mistrů zenu

Trilogie mistrů zenu

Nakladatelství Fontána
Rok vydání: 2004, ISBN 80-7336-165-5

Biografie a učení dvou největších mistrů japonské zenové školy Sótó ve 20. století – Kódó Sawakiho a jeho žáka Taisena Dešimarua  jako poděkování od jejich následovníka Mistra Sandó Kaisena, který je Dešimaruovým přímým žákem a třetím mistrem v Trilogii. Kniha zachycuje autentické učení všech tří mistrů kladoucí důraz na odkaz praxe – zazen a přímé předání Dharmy z mistra na žáka,  ze srdce do srdce. 

„Poklad vyplňuje celý vesmír, štěstí nemá žádnou pevnou neměnnou podobu a není trvalé. Honba za štěstím je tím samým jako honba za neštěstím. Až to pochopíme a usedneme, v tomto okamžiku se stává ego tak průzračným, že vidí samo sebe bez hranic a je široké jako nebe.“ Kódo Sawaki

Odysea člověka světla

Nakladatelství Pragma
Rok vydání: 2000, ISBN 80-7205-752-9

Cesta, jež vás vysvobodí od utrpení, temnoty a iluzí – takový je podtitul knihy i její poselství a takový je především smysl zenové praxe předávané Sandó Kaisenem.  Kniha je rozdělena do tří částí: Původ a stvoření člověka, Lidská bytost a způsob, jakým funguje a 36 náboženských a duchovních otázek, na něž autor odpovídá. 

„Pozornost je základem všeho. Nepozorný člověk se dopouští mnoha omylů, způsobuje utrpení sobě i jiným bytostem, je jako dveře otevřené dokořán všem druhům zlých skutků, ať již vědomých či nevědomých. Pokaždé, kdy je člověk pozorný, ničí v sobě zlo. Jestliže jsme vědomě pozorní, pak čtvrthodina pozornosti má větší význam než celá řada bohabojných činů.“ 

Verše bláznivého mnícha / Poklady ducha

Nakladatelství Perex K+K
Rok vydání: 1997, ISBN 80-85599-23-6

Soubor veršů a citátů zenového mistra alias bláznivého mnicha, jak se zde Sandó Kaisen nazývá, na téma pozornost, soucit a moudrost.  Ve slovenštině. 

„Dívat se na svět, na přírodu, na věci a bytosti takové, jako jsou –  bez osobních představ, to znamená vidět moudrost takovou, jaká je. Přidat cokoli ke skutečnosti toho, co je, znamená odebrat projevené moudrosti veškerý půvab.“ 

Buddhismus a křesťanství

Nakladatelství CAD Press
Rok vydání: 1996, ISBN 80-85349-54-X

Sborník kromě dalších částí uvádí sbírku kusenů (učení) přednesených Mistrem Sandó Kaisenem svým žákům během letního tábora (odosobnění) ve francouzském klášteře v roce 1993. Autor zde ukazuje paralelu mezi učením Buddhy a patriarchů zenu na jedné straně a učením Krista a křesťanských světců na straně druhé. Autorovým přáním zde bylo „osvítit pohled  na podstatu náboženství  a na to, co spojuje všechny bytosti  od nepaměti a co je bude spojovat natrvalo“.

Kolekce audioknih
V srdci Ducha

Mistr Sandó Kaisen zde odkazuje své učení prostřednictvím mluveného slova podkresleného zvuky přírody a hudebním doprovodem. Jednoduchým, přímým jazykem představuje zen a meditaci jakožto praxi, kterou může vyzkoušet každý. Toto učení pramení z jeho vlastního poznání, z jeho prožitku nebo spíše z jeho zkušeností v různých oborech lidské činnosti, z pozorování přírody, ze studia a zpřítomnění tradičního zenového a buddhistického učení.

Konečná lidské bytosti

Vydavatel: Buddhovo sezení, z. s.
Rok vydání: 2024
Formát: mp3 ke stažení

Audioknihu „Konečná lidské bytosti“ napsal opat francouzského zenového kláštera Pic Lumineux a jeden z hlavních představitelů zen-buddhistické školy Sótó Sandó Kaisen. Čte Tomáš Hampejs.

„Obvykle se říká, že bez vůle, bez projevu vůle, nemůžeme žít. Nemůžeme nic udělat, ale právě bez vůle začíná život. Například, a to se často říká, srdce bije bez vaší vůle, nepotřebujete vůli k tomu, aby bilo. Nepotřebujete vůli, abyste měli hlad, chtělo se vám spát, nebo abyste se za jarního rána probudili ve skvělé formě.“

Věčná skutečnost

Vydavatel: Sótó zen ČR – Buddhovo sezení, z. s.
Rok vydání: 2020
Formát: pouze mp3 ke stažení

Audioknihu „Věčná skutečnost“ napsal opat francouzského zenového kláštera Hóšódži a jeden z hlavních představitelů zen-buddhistické školy Sótó Sandó Kaisen. Čte Tomáš Hampejs.

„Pokud jsme přesně usazeni v pozici, v plnosti dýcháme, jsme zcela přítomní, ona úžasná skutečnost se objeví sama o sobě. Je tu, dýchá, žije. Takže život není ničím zvláštním, smrt není ničím zvláštním. Je to jako přijít a odejít. A současně v opravdové prázdnotě neexistuje ani příchod ani odchod. Podobá se to řece a vodě. Voda teče, ale řeka zůstává nehybná.“

Umění pokojného umírání

Vydavatel: Sótó zen ČR – Buddhovo sezení, z. s. 
Rok vydání: 2018
Formát: CD nebo mp3 ke stažení

Audiokniha Umění pokojného umírání. Autorem francouzské verze je Sandó Kaisen, v českém překladu ji čte Jiří Hromada.

„Toto dílo zasvěcuji utrpení, stáří a smrti. Odkazuji ho všem těm, kterým život prchl jako sen. Modlím se, abyste vy, kteří posloucháte tato slova, nalezli klid. Aby se v jediném okamžiku rozplynuly všechny iluze a strachy. Ať vás Světlo Nezrozeného vysvobodí ze zmatku a zdání.”

Poutník se vrací do chrámu

Vydavatel: Sótó zen ČR – Buddhovo sezení, z. s. 
Rok vydání: 2018
Formát: CD nebo mp3 ke stažení

Audiokniha Poutník se vrací do chrámu. Autorem francouzské verze je Sandó Kaisen. V češtině ji namluvil mnich Radek Steiger.

Kroky ve sněhu, pád stromu, bouře, oheň, pláč… silné obrazy podkreslující hloubku súter a působivost úryvků starých děl velkých zenových mistrů –  Fukanzazendži Eihei Dógena a Sandokai Sekito Kisena.

Vy jste Cestou, ale pokud jí neporozumíte, nebudete ji moci uskutečnit.
Když kráčíte bezprostředně kupředu, neexistuje blízké ani vzdálené. Ale přetrvá-li i ta nejmenší pochybnost, znovu se objeví oddělení stejné, jaké vzdaluje horu od řeky. Pokorně říkám vám, kteří hledáte Cestu, nemarněte současný okamžik.“

Stát se žákem

Stát se žákem

Vydavatel: Sótó zen ČR – Buddhovo sezení, z. s. 
Rok vydání: 2015
Formát: CD nebo mp3 ke stažení

Tato audiokniha obsahuje učení Mistra Sandó Kaisena na téma začátku praxe. Jak si hledající člověk najde mistra a proč je mistr vlastně důležitý? V češtině knihu namluvil bódhisattva Tomáš Hampejs.

„Co je smyslem našeho života? Je to vyřešení problému naší existence. Řešením našeho života je praktikovat cestu spolu se všemi žijícími bytostmi. Vědět, že i když máme Buddhovu podstatu, tak až dosud jsme ve svém životě jen tápali. Ta autentická svoboda nám musí být vlastní. Nemůže být dosažena skrze sebe sama, ani skrze druhé. Nebýt svazován společností, ani egem, je, myslím, pravá svoboda. Tato pravá svoboda je uchopit ne-strach. Nic už nás nemůže svazovat, ani nemoc, ani smrt, ani chudoba. Pokud máme takového ducha, neexistuje na zemi ani v nebi žádná pohroma. Upadnout do ohně je katastrofa, dostat milion dolarů je také katastrofa. Je omyl si myslet, že utrpení pochází z nedostatku peněz, z bolesti, zimy a hladu. Kořen tohoto utrpení existuje, ať už jsou peníze či nikoli. Neboť to je utrpení celého vesmíru.

Jak správně meditovat?

Jak správně meditovat

Vydavatel: Sótó zen ČR – Buddhovo sezení, z. s. 
Rok vydání: 2015
Formát: CD nebo mp3 ke stažení

V této audioknize mluví Mistr Sandó Kaisen o základech zazenu, jak s praxí začít a co vlastně je meditace. Autorem francouzské verze je Sandó Kaisen, v češtině ji namluvil Miloslav Šebela.

„Jádrem zenu je čistá, bezpředmětná meditace zazen, jak ji praktikovali a předávali velcí mistři po dobu více než 2500 let. Při meditaci je důležité soustředit se zejména na správnou pozici, způsob dýchání a duchovní naladění. Jestliže při dýchání zapomeneme na sebe samotné, vede to k jednotě s vesmírným vědomím, které je v každém z nás. Je mylné tvrdit, že osvícení dosahujeme meditací. Meditace je osvícením. Proto setrvávejte bez předmětu, bez cíle a pravidelně opakujte svoji praxi.“

Co je to zen?

Co je to zen?

Vydavatel: Sótó zen ČR – Buddhovo sezení, z. s. 
Rok vydání: 2015
Formát: CD nebo mp3 ke stažení

Tato audiokniha seznamuje posluchače se základy zenového učení, míří do samotného srdce praxe a popisuje jeho jádro – zazen. Autorem francouzské verze je Sandó Kaisen, v češtině ji namluvil Miloslav Šebela.

„Zen se zrodil před 2500 lety s Buddhou Šákjamunim, který dosáhl osvícení v pozici zazen. Od té doby byl Zen vždy předáván mistrem žákovi, člověkem člověku. Zen to je zazen, tichý, ničím nezaujatý sed se kříženýma nohama, rovnou páteří a očima v horizontální rovině. Mysl je upřena na celé tělo. Tento způsob sedu s pozorností soustředěnou na dech vytváří a rozvíjí nejvyšší úroveň vědomí, založeného na ne-duchu na ne-myšlení a ne-připoutanosti. Tyto pak provázejí všechny aktivity běžného života. Zen není ničím jiným, než návratem k prvotnímu stavu těla a ducha člověka.“ 

Když se láska probudí

Když se láska probudí

Vydavatel: Sótó zen ČR – Buddhovo sezení, z. s. 
Rok vydání: 2015
Formát: CD nebo mp3 ke stažení

V této audioknize mluví Mistr Sandó Kaisen o lásce a všech jejích podobách. Co je skutečná hluboká láska? Jak se stát láskou? Autorem francouzské verze je Sandó Kaisen, v češtině ji namluvil bódhisattva Tomáš Hampejs.

„Král onoho světa mne provází na každém kroku, je mým pastýřem a díky němu nemám nedostatku. On je záštitou mého života; před kým bych se měl třást? Jediná věc, která opravdu stojí za námahu, je přebývat v domovu krále onoho světa. To je naše pozice, přebývat v chrámu, chrámu ducha, v tomto těle. Vychutnat si každý nádech jako se vychutnává nejlahodnější pokrm. Vychutnat si jeho lahodnost, která mi umožňuje žít, aniž bych upadl do pekel temných činů. Na skálu mne pozvedá, abych neváhal a nekřivil se. Ty, jenž jsi mne chránil před nehodami a nebezpečnými střety, jenž jsi skrze soucit a trpělivost uměl čekat v zákoutích ulic mého města, až skončím se svými bolestmi, touhami a zkušenostmi člověka. Ty, díky komu opadlo množství závojů, odhalujíce tak veškeré nekonečno zákona. Ty, jenž jsi pro mne byl úlevou od bolesti nevědomosti. Do koho bych dnes znovu vložil svou víru, pokud ne do tvého dechu, nového, stále se oživujícího ve zdroji tak vzdáleném. Ve chvílích mé úzkosti, i když můj dech je zmatený a opuštěný, záříš v jasnosti nehybného ducha. Bez myšlení myslíš na mne, beze slov v tichu vyjadřuješ sebe.“ 

Dans Le Creux De La Main

CD (V záhybu dlaně), Zazen Internationál Slovensko
Rok vydání: 2016, (2. vydání původního CD L’ame/Duše. Monti Records 2000)
Formát: pouze CD

Hudební CD Mistra Sandó Kaisena. Své autorské písně mistr zpívá ve stylu francouzského šansonu za doprovodu slovenských hudebníků (Erich „Boboš“ Procházka, Igor „Ajdži“ Sabo a další. v Studio „J“ Trnava na Slovensku vydáno v r. 2000)

Nabízíme Vám také možnost koupit si vybrané knihy a CD přímo v našich centrech, kde si je můžete i prohlédnout.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se prodeje knih a CD nás kontaktujte na knihy@zenkaisen.cz