Cesta v prázdnotě

Cesta v prázdnotě

Nakladatelství: Sótó zen
Rok vydání: 2009, ISBN 978-80-254-4121-3

Jedná se o sbírku učení na téma Přirozenosti Ducha vycházející z nejryzejší zenové tradice. Je výborem přednášek a besed, které se v posledních letech uskutečnily během Mistrovy misie ve východních zemích. Výkladem z neproniknutelné hloubky Mistr Kaisen umožňuje „zavát jarnímu vánku a nechat rozvinout nádherný květ švestky…“

Zenová masáž a medicína

Zenová masáž a medicína

Nakladatelství Fontána
Rok vydání: 2006, ISBN 978-80-7336-280-5

Rinšo zen šin – zenová masáž a medicína vznikla v 10.století v Číně. Odtud se masáž dostala do Japonska, kde byla obohacena o techniky šiacu. Do dnešního dne byla známá pouze mnichům v klášterech, kteří ji používali, aby byli zdraví a měli dostatek energie. Po staletí byla předávána z mistra na žáka. Mistr Kaisen se naučil tuto masáž od svého Mistra Taisena Dešimarua a prováděl ji více než dvacet pět let. Byl také lékařem čínské medicíny. Masáž reguluje svalový systém, vazy a šlachy, zažívací systém, krevní oběh i nervový systém. Může ji provádět celá rodina. V knize jsou všechny masážní pozice zobrazeny a popsány. V další části knihy jsou uvedeny bylinné recepty na různé chronické i akutní nemoci. V závěru knihy jsou obrázky a popisky speciálních léčebných technik – stlačování bodů při bolesti hlavy, angíně, astma apod.

Budodharma cesta samuraje

Nakladatelství Alpress
Rok vydání: 2006, ISBN 80-7362-176-2

Nové, upravené vydání knihy Mistra zenu Budo dharma neboli poučení samuraje v osmi kapitolách (Mistr a žák, Dókukodó, Skutečný odkaz pásu, Proč bojová umění?, Tajemnství strategie boje, Otázky – odpovědi, Historie zenu, Praktikování zenu) osvětluje historii vzájemného spojení zenu a bojových umění a duchovní principy budó. Kniha obsahuje praktické rady a předpisy pro adepty, jež samurajové a mistři budó odevzdávají svým žákům (Deset kai).

Zazen satori

Zazen satori

Nakladatelství Fontána
Rok vydání: 2005, ISBN 80-7336-221-X

Hlavní náplní zenbuddhistické školy Sótó je zazen, meditace vsedě. Po stručném seznámení s Buddhovým učením a zenem předávaným z mistra na žáka následuje podrobné vysvětlení tří nejdůležitějších bodů pro správné praktikování zazenu: poloha těla, způsob dýchání a postoj mysli. Mistr Kaisen uvádí i chyby, kterých se začátečníci dopouštějí. Kniha obsahuje také stručný výklad učení Mistra Dešimarua, který přinesl zen do Evropy. Je to také výborná příručka pro všechny, kteří chtějí začít praktikovat meditaci zazen. Je doplněna řadou obrázků.

Umění pokojného umírání

Umění pokojného umírání

Nakladatelství Fontána
Rok vydání: 2005, ISBN 80-7336-217-1

Kniha je určena všem lidem bez ohledu na jejich víru či náboženství. Mistr Kaisen ji zasvětil utrpení, stáří a smrti. Ukazuje příčiny utrpení a cestu, jak nalézt osvobození v posledních okamžicích pomocí správného dýchání a udržení bdělého vědomí velkým soustředěním na naši pravou Podstatu, kterou je Jasné Světlo. „V každém z nás přebývá Kristus nebo Buddha. Je to jediný Opravdový Mistr a naší jedinou možnou spásou je úplné odevzdání se mu.” (Mistr Kaisen)

Trilogie mistrů zenu

Trilogie mistrů zenu

Nakladatelství Fontána
Rok vydání: 2004, ISBN 80-7336-165-5

Biografie a učení dvou největších Mistrů japonské zenové školy Sótó ve 20.století – Kódóa Sawakiho a jeho žáka Taisena Dešimarua, který přinesl zen do Evropy – v přímém podání Mistra Kaisena, Dešimaruova žáka a třetího mistra v Trilogii mistrů zenu. Kniha zachycuje autentické učení všech tří mistrů, které klade důraz na přímé předání z mistra na žáka a jehož hlavní náplní je čistá meditace vsedě – zazen. Je doplněna řadou dobových fotografií.

Odysea člověka světla

Nakladatelství Pragma
Rok vydání: 2000, ISBN 80-7205-752-9

Hlavní náplní zenbuddhistické školy Sótó je zazen, meditace vsedě. Po stručném seznámení s Buddhovým učením a zenem předávaným z mistra na žáka následuje podrobné vysvětlení tří nejdůležitějších bodů pro správné praktikování zazenu: poloha těla, způsob dýchání a postoj mysli. Mistr Kaisen uvádí i chyby, kterých se začátečníci dopouštějí. Kniha obsahuje také stručný výklad učení Mistra Dešimarua, který přinesl zen do Evropy. Je to také výborná příručka pro všechny, kteří chtějí začít praktikovat meditaci zazen. Je doplněna řadou obrázků.

Verše bláznivého mnícha / Poklady ducha

Nakladatelství Perex K+K
Rok vydání: 1997, ISBN 80-85599-23-6

Soubor veršů přeložených do slovenštiny.

Buddhismus a křesťanství

Nakladatelství CAD Press
Rok vydání: 1996, ISBN 80-85349-54-X

První část knihy tvoří sborník poutavých kusenů (krátkých poučení, která pronáší mistr k žákům během meditace zazen) zenového Mistra Kaisena na téma společných aspektů a vzájemných rozdílů buddhismu a křesťanství. Druhá část knihy obsahuje články proslulého indologa Helmutha von Glasenapp (profesora university v Tübingenu) na téma buddhismus a křesťanství.

Mnich bojovník

Nakladatelství CAD Press
Rok vydání: 1994, ISBN 80-85349-36-1

Vlastní životopis mistra zenu a učitele bojových umění, představeného zenového kláštera Sen Sho Ji v Cubjacu. Ve své knize popisuje svoji cestu k budó, své zkušenosti, jichž nabyl během 20 let meditačních cvičení a praktické výuky bojových umění, a především pak svoji pouť do Číny a setkání se zdejšími mistry kung-fu.

CD kolekce V srdci Ducha

Mistr Sandó Kaisen zde odkazuje své učení prostřednictvím mluveného slova, podkresleného zvuky přírody a hudebním doprovodem. Jednoduchým, přímým jazykem představuje zen a meditaci jakožto praxi, kterou může vyzkoušet každý. Toto učení pramení z jeho vlastního poznání, z jeho prožitku nebo spíše z jeho zkušeností v různých oborech lidské činnosti, z pozorování přírody, ze studia a zpřítomnění tradičního zenového a buddhistického učení.

Umění pokojného umírání

Vydavatel: Sótó zen
Rok vydání: 2018

Audiokniha Umění pokojného umírání. Napsal opat francouzského zenového kláštera Hóšódži a jeden z hlavních představitelů zen-buddhistické školy Sótó Sandó Kaisen. Čte Jiří Hromada.

„Toto dílo zasvěcuji utrpení, stáří a smrti. Odkazuji ho všem těm, kterým život prchl jako sen. Modlím se, abyste vy, kteří posloucháte tato slova, nalezli klid. Aby se v jediném okamžiku rozplynuly všechny iluze a strachy. Ať vás Světlo Nezrozeného vysvobodí ze zmatku a zdání.” Ať všechny cítící bytosti dosáhnou štěstí.

Audiokniha vychází z učení zenového buddhismu, které předkládá mistr Sandó Kaisen. Zen se zrodil před 2500 lety s Buddhou Šákjamunim, který dosáhl osvícení v pozici zazen. Od té doby byl Zen vždy předáván mistrem žákovi, člověkem člověku. Zen to je zazen, tichý, ničím nezaujatý sed se kříženýma nohama, rovnou páteří a očima v horizontální rovině. Mysl je upřena na celé tělo. Tento způsob sedu s pozorností soustředěnou na dech vytváří a rozvíjí nejvyšší úroveň vědomí, založeného na ne-duchu na ne-myšlení a ne-připoutanosti. Tyto pak provázejí všechny aktivity běžného života. Zen není ničím jiným, než návratem k prvotnímu stavu těla a ducha člověka.

Poutník se vrací do chrámu

Vydavatel: Sótó zen
Rok vydání: 2018

Audiokniha Poutník se vrací do chrámu. Autor: Sandó Kaisen. Čte Radek Steiger.

Kroky ve sněhu, pád stromu, bouře, oheň, pláč… silné obrazy podkreslující hloubku súter a působivost úryvků starých děl velkých zenových mistrů „Fukanzazendži“ Eihei Dógena a „Sandokai“ Sekito Kisena. „Vy jste Cestou, ale pokud jí neporozumíte, nebudete ji moci uskutečnit.
Když kráčíte bezprostředně kupředu, neexistuje blízké ani vzdálené. Ale přetrvá-li i ta nejmenší pochybnost, znovu se objeví oddělení stejné, jaké vzdaluje horu od řeky. Pokorně říkám vám, kteří hledáte Cestu, nemarněte současný okamžik.“

Audiokniha vychází z učení zenového buddhismu, které předkládá mistr Sandó Kaisen. Zen se zrodil před 2500 lety s Buddhou Šákjamunim, který dosáhl osvícení v pozici zazen. Od té doby byl Zen vždy předáván mistrem žákovi, člověkem člověku. Zen to je zazen, tichý, ničím nezaujatý sed se kříženýma nohama, rovnou páteří a očima v horizontální rovině. Mysl je upřena na celé tělo. Tento způsob sedu s pozorností soustředěnou na dech vytváří a rozvíjí nejvyšší úroveň vědomí, založeného na ne-duchu na ne-myšlení a ne-připoutanosti. Tyto pak provázejí všechny aktivity běžného života. Zen není ničím jiným, než návratem k prvotnímu stavu těla a ducha člověka.

Stát se žákem

Stát se žákem

Vydavatel: Sótó zen
Rok vydání: 2015

Stát se žákem – audiokniha obsahuje učení zenového buddhismu, které předkládá mistr Sandó Kaisen. Interpret Tomáš Hampejs.

Co je smyslem našeho života? Je to vyřešení problému naší existence. Řešením našeho života je praktikovat cestu spolu se všemi žijícími bytostmi. Vědět, že i když máme Buddhovu podstatu, tak až dosud jsme ve svém životě jen tápali. Ta autentická svoboda nám musí být vlastní. Nemůže být dosažena skrze sebe sama, ani skrze druhé. Nebýt svazován společností, ani egem, je, myslím, pravá svoboda. Tato pravá svoboda je uchopit ne-strach. Nic už nás nemůže svazovat, ani nemoc, ani smrt, ani chudoba. Pokud máme takového ducha, neexistuje na zemi ani v nebi žádná pohroma. Upadnout do ohně je katastrofa, dostat milion dolarů je také katastrofa. Je omyl si myslet, že utrpení pochází z nedostatku peněz, z bolesti, zimy a hladu. Kořen tohoto utrpení existuje, ať už jsou peníze či nikoli. Neboť to je utrpení celého vesmíru.
Sandó Kaisen

Kolekce Au coeur de l’Esprit – V srdci Ducha přináší učení zenového buddhismu. Mistr Sandó Kaisen zde jednoduchým, přímým jazykem představuje zen a meditaci, jakožto praxi, kterou muže vyzkoušet každý. Toto učení pramení z jeho vlastní praxe, z jeho prožitku, nebo spíše z jeho zkušeností v různých oborech lidské činnosti, z pozorování přírody, ze studia a zpřítomnění tradičního zenového a buddhistického učení. Jedná se o studiové nahrávky mluveného slova, zvuku a hudby.

Jak správně meditovat?

Jak správně meditovat

Vydavatel: Sótó zen
Rok vydání: 2015

Jak správně meditovat – audiokniha obsahuje učení zenového buddhismu, které předkládá mistr Sandó Kaisen. Interpret Miloslav Šebela.

Jádrem Zenu je čistá, bezpředmětná meditace zazen, tak jak ji praktikovali a předávali velcí mistři po dobu více než 2500 let. Při meditaci je důležité soustředit se zejména na správnou pozici, způsob dýchání a duchovní naladění. Jestliže při dýchání zapomeneme na sebe samotné, vede to k jednotě s vesmírným vědomím, které je v každém z nás. Je mylné tvrdit, že osvícení dosahujeme meditací. Meditace je osvícením. Proto setrvávejte bez předmětu, bez cíle a pravidelně opakujte svouj praxi.

Kolekce Au coeur de l’Esprit – V srdci Ducha přináší učení zenového buddhismu. Mistr Sandó Kaisen zde jednoduchým, přímým jazykem představuje zen a meditaci, jakožto praxi, kterou muže vyzkoušet každý. Toto učení pramení z jeho vlastní praxe, z jeho prožitku, nebo spíše z jeho zkušeností v různých oborech lidské činnosti, z pozorování přírody, ze studia a zpřítomnění tradičního zenového a buddhistického učení. Jedná se o studiové nahrávky mluveného slova, zvuku a hudby.

Co je to zen?

Co je to zen?

Vydavatel: Sótó zen
Rok vydání: 2015

Co je to Zen? – audiokniha obsahuje učení zenového buddhismu, které předkládá mistr Sandó Kaisen. Interpret Miloslav Šebela.

Zen se zrodil před 2500 lety s Buddhou Šákjamunim, který dosáhl osvícení v pozici zazen. Od té doby byl Zen vždy předáván mistrem žákovi, člověkem člověku. Zen to je zazen, tichý, ničím nezaujatý sed se kříženýma nohama, rovnou páteří a očima v horizontální rovině. Mysl je upřena na celé tělo. Tento způsob sedu s pozorností soustředěnou na dech vytváří a rozvíjí nejvyšší úroveň vědomí, založeného na ne-duchu na ne-myšlení a ne-připoutanosti. Tyto pak provázejí všechny aktivity běžného života. Zen není ničím jiným, než návratem k prvotnímu stavu těla a ducha člověka.

Kolekce Au coeur de l’Esprit – V srdci Ducha přináší učení zenového buddhismu. Mistr Sandó Kaisen zde jednoduchým, přímým jazykem představuje zen a meditaci, jakožto praxi, kterou muže vyzkoušet každý. Toto učení pramení z jeho vlastní praxe, z jeho prožitku, nebo spíše z jeho zkušeností v různých oborech lidské činnosti, z pozorování přírody, ze studia a zpřítomnění tradičního zenového a buddhistického učení. Jedná se o studiové nahrávky mluveného slova, zvuku a hudby.

Když se láska probudí

Když se láska probudí

Vydavatel: Sótó zen
Rok vydání: 2015

Když se láska probudí – audiokniha obsahuje učení zenového buddhismu, které předkládá mistr Sandó Kaisen. Interpret Tomáš Hampejs.

Král onoho světa mne provází na každém kroku, je mým pastýřem a díky němu nemám nedostatku. On je záštitou mého života; před kým bych se měl třást? Jediná věc, která opravdu stojí za námahu, je přebývat v domovu krále onoho světa. To je naše pozice, přebývat v chrámu, chrámu ducha, v tomto těle. Vychutnat si každý nádech jako se vychutnává nejlahodnější pokrm. Vychutnat si jeho lahodnost, která mi umožňuje žít, aniž bych upadl do pekel temných činů. Na skálu mne pozvedá, abych neváhal a nekřivil se. Ty, jenž jsi mne chránil před nehodami a nebezpečnými střety, jenž jsi skrze soucit a trpělivost uměl čekat v zákoutích ulic mého města, až skončím se svými bolestmi, touhami a zkušenostmi člověka. Ty, díky komu opadlo množství závojů, odhalujíce tak veškeré nekonečno zákona. Ty, jenž jsi pro mne byl úlevou od bolesti nevědomosti. Do koho bych dnes znovu vložil svou víru, pokud ne do tvého dechu, nového, stále se oživujícího ve zdroji tak vzdáleném. Ve chvílích mé úzkosti, i když můj dech je zmatený a opuštěný, záříš v jasnosti nehybného ducha. Bez myšlení myslíš na mne, beze slov v tichu vyjadřuješ sebe.
Sandó Kaisen

Kolekce Au coeur de l’Esprit – V srdci Ducha přináší učení zenového buddhismu. Mistr Sandó Kaisen zde jednoduchým, přímým jazykem představuje zen a meditaci, jakožto praxi, kterou muže vyzkoušet každý. Toto učení pramení z jeho vlastní praxe, z jeho prožitku, nebo spíše z jeho zkušeností v různých oborech lidské činnosti, z pozorování přírody, ze studia a zpřítomnění tradičního zenového a buddhistického učení. Jedná se o studiové nahrávky mluveného slova, zvuku a hudby.

Dans Le Creux De La Main

CD (V záhybu dlaně), Zazen Internationál Slovensko
Rok vydání: 2016, (2. vydání původního CD L’ame/Duše. Monti Records 2000)

Hudební CD Mistra Sandó Kaisena. Své autorské písně mistr zpívá ve stylu francouzského šansonu za doprovodu slovenských hudebníků (Erich „Boboš“ Procházka, Igor „Ajdži“ Sabo a další. v Studio „J“ Trnava na Slovensku vydáno v r. 2000)

Zavřít