Lidé jsou jediné bytosti, které si hrají se svým životem a s životem ostatních. Zahrávají si se svým duchem a se svým tělem.

Někteří se baví politickými hračkami, jiní mocí a penězi.

A zase další si pohrávají s duchovností a vymýšlejí si hračky jako: mistři, guru, učitelé, moudrost, probuzení atd.

V rukou lidí je všechno hračkou. Bez hraček neumí dýchat, myslet ani jednat. Všechny bytosti chtějí být samostatné, aby mohly lépe zazářit, aby byly jedinečné. Tento individualismus se rozšiřuje čím dál víc po celé planetě a začíná být všude. A říkáme tomu vývoj.

Už nekomunikujeme jinak než prostřednictvím přístrojů a vztah od srdce k srdci se vytrácí.

V této nevědomosti se člověk honí za svou vlastní prohrou.

Aby se ujistil, že nebude sám a mohl se obklopovat lidmi, člověk si vynalezl bytost učitele.

Ve skutečnosti tam není proto, aby zachránil ostatní, ale aby zachránil sám sebe.

Když už nemá hračky, člověk ve své samotě panikaří a rozběhne se za tvary a barvami. A je to právě ve tvarech a barvách, kde člověk zabloudí.

Zatímco člověk, který je nejvíce ztracený v iluzích, si myslí, že má pravdu, člověk žijící v pravdě, vidí své iluze.

Být hračkou svých vlastních iluzí a iluzí světa, to je naprosté zbloudění.

Zatímco čisté duše si mých slov a textů cení, duše trpících a pyšných je nesnáší a kritizují.

Tím, že to činí, jen živí svou pýchu. Vytvářejí brnění, aby se mohli lépe chránit před svým strachem a sebou samými.

Pýcha je nejhrozivější hračka lidí – jestli vůbec dnes takovým bytostem můžeme říkat „lidé“.

Ve skutečnosti před dosažením stavu Buddhy je třeba nejdříve dosáhnout stavu člověka. A proto je třeba rozvinout určité kvality, a rozvinout je důkladně.

Těmito kvalitami jsou: odvaha, upřímnost, loajalita, vděčnost, přirozená dobrota, která nehledá žádný zisk, ne-strach, prostota a čestnost.

Pokud existuje člověk, který plně rozvinul každou z těchto vlastností, ať za mnou přijde a já se mu pokloním.

Zatímco budu čekat, snažte se stát lidmi a žít jako lidé.

Nemylte se, to z dobroty píšu tyto texty, ne pro radost z kritizování.

Má slova jsou jako meč a tento meč slouží jedině k tomu, aby odsekl zbloudění.

Probuďte se! Probuďte se!!

Text a foto: Sandó Kaisen