Pravidelná praxe

Buddhovo sezení
Momentálně neprobíhá.

Adresa

Dům U Slunce, Na Roudné 105/1, Plzeň 1

Kontakt

plzen@zenkaisen.cz
+420 737 128 648