Gyôja / Robert Klimo

Gyôja / Robert Klimo

Za předávání Mistrova učení v České republice je od roku 2019 zodpovědný mnich slovenského původu, Robert Klimo, který také vede centrum v Brně.
Narodil se v roce 1969 v malém slovenském městečku Šurany, ale většinu života pobýval v Bratislavě. Vyučil se strojařem a tomuto povolání se s přestávkami věnuje doposud.
V roce 2000 ho dlouhodobý zájem o zen přivedl k pravidelné praxi v bratislavském centru.
V roce 2005 byl mistrem Sandó Kaisenem vysvěcen na mnicha pod jménem Gyôja [Gjódža], Mnich bez domova. V následujícím roce se přestěhoval do Brna, kde v roce 2009 převzal vedení centra po jeho zakladatelce, mnišce Karolíně Fajthové.
Dne 1. ledna 2014 obdržel od mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího štítu a získal titul Reverenda.

Myoka / Irena Pavlíková

Narodila se v roce 1981 v Ostravě. Vystudovala vysokoškolský obor se zaměřením na ochranu životního prostředí a té se také stále aktivně věnuje.
Hledání odpovědí na základní životní otázky ji po gymnáziu přivedlo ke studiu husitské teologie, ale nabyla pocit, že učení je odtržené od každodenního života, a proto v hledání pokračovala jinde. Věnovala se postupně józe, pak bojovým uměním, která ji nakonec přivedla až k meditaci zazen. Rozhodujícím se pro její život stalo setkání s mistrem Sandó Kaisenem v roce 2004 v bývalém polském klášteře Ko Myo Ji [Komjódži]. Zde pochopila, že našla autentické učení a svou životní Cestu. O dva roky později byla mistrem vysvěcena na mnišku pod jménem Myoka [Mjóka], Zářící květ.
Posléze se podílela na organizaci první návštěvy mistra v Rusku a od té doby tam pravidelně pomáhala šířit jeho učení. Od svého vysvěcení působí rovněž jako mistrova osobní překladatelka.
V roce 2021 obdržela od mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího štítu a získala titul Reverendky.
Jejím dlouholetým snem je vytvořit místo, které bude určeno pouze pro duchovní praxi a šíření učení. Takové místo založila spolu s ostatními mnichy v roce 2022 v Dolních Povelicích a aktivně se věnuje jeho postupnému utváření, tak aby mohlo co nejlépe sloužit svému účelu. Poslání celorepublikového zenového centra Oko Lesa – Moku Shin Ji [Mokušindži] vidí v rozvoji společné zenové praxe v pokoji a souladu s přírodou.
Více o centru zde.

Myoka / Irena Pavlíková
Keiji / Tomasz Dąbrowski

Keiji / Tomasz Dąbrowski

Polský mnich Tomasz Dąbrowski je jedním z nejbližších žáků mistra Sandó Kaisena. Vede centrum v Praze a je také zodpovědný za předávání Mistrova učení v Rusku.
Narodil se v roce 1975 v Krakově, kde strávil většinu svého života. Vystudoval ekonomii a v současnosti se věnuje vyučování cizích jazyků. V mládí sportoval a cvičil bojová umění (karate), díky kterým se seznámil s východní naukou a meditací. Po smrti otce intenzivně pocítil netrvalost života a rozhodl se hledat odpovědi na své nejhlubší otázky. Na začátku roku 1996 se setkal s mistrem Sandó Kaisenem a stal se jeho žákem. O několik měsíců později vycestoval na roční pobyt do kláštera ve Francii, kde byl vysvěcen na mnicha pod jménem Keiji [Keidži], Svatyně míru. Po návratu do Polska založil a vedl centra ve Varšavě a v Poznani. V roce 2003 se s dalšími blízkými žáky Mistra zasadil o založení kláštera v Polsku. Po následující tři roky byl v tomto klášteře permanentem a zastával funkci pokladníka a hlavního asistenta Mistra (japonsky „šusó“). V letech 2004 až 2019 byl pověřen, aby předával učení v České republice. Po celou dobu své praxe intenzivně pomáhá Mistrovi v šíření učení v Polsku, v Čechách a v Rusku.
Dne 15. května 2012 obdržel od mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího štítu a získal titul Reverenda.

Masho / Robert Mirowski

Za předávání Mistrova učení v Ostravě je zodpovědný polský mnich Robert Mirowski.
Narodil se v roce 1970 v malé vesničce u Tarnówa, ale většinu svého života strávil v Krakově. Vyučil se instalatérem a tomuto povolání se posléze věnoval dalších patnáct let.
K zenové praxi ho v roce 1992 přivedlo setkání s žáky mistra Sandó Kaisena, kteří přišli učit meditaci zazen mezi studenty bojových umění na akademii džiu-džitsu, kterému se v té době věnoval. Tehdy začal pravidelně navštěvovat meditační setkání v krakovském centru a věnovat se zenové praxi naplno. Po několika letech se rozhodl, že svůj život zcela zasvětí předávání učení a požádal Mistra o vysvěcení na mnicha. Mnichem se stal v roce 2000 s japonským jménem Masho [Mašo], Oko života.
Během své praxe Mistra často doprovázel při jeho misijních aktivitách a i on byl jedním ze žáků, kteří se v roce 2003 podíleli na založení zenového kláštera v Polsku. V tomto klášteře byl permanentem tři roky až do jeho zániku. V roce 2006 se přestěhoval do Ostravy, aby zde vedl meditace, ústraní a šířil učení svého Mistra.
Dne 30. srpna 2016 obdržel od mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího štítu a získal titul Reverenda.

Masho / Robert Mirowski
Celle qui veille sur Maya / Stanislava L. Janíčková

Celle qui veille sur Maya / Stanislava L. Janíčková

Stanislava se narodila 30. srpna 1980 na jihovýchodní Moravě, v Uherském Brodě. Vystudovala angličtinu a češtinu na Masarykově univerzitě v Brně a po několika letech strávených v zahraničí se rozhodla do Brna vrátit. Živí se výukou angličtiny a češtiny pro cizince.
Hledání odpovědí na existenciální otázky a pocit marnosti nad tím, že během života jen opakujeme stereotypy a iluze svých předků, ji v roce 2007 přivedl k zenovému učení a mistru Sandó Kaisenovi. V roce 2013 ji Mistr vysvětil za mnišku Celle qui veille sur Maya (Ta, která bdí nad Májou – iluzí).
Od začátku praxe zastávala několik funkcí. Byla mimo jiné hlavní kuchařkou (japonsky „tenzo“) v České republice a ve Francii. Od roku 2015 do roku 2017 vedla centra ve Zlíně a Uherském Hradišti. V současnosti je sekretářkou Mistra Sandó Kaisena, ČR a centra v Brně.

I Shin / Lenka Kravčišinová

Za předávání Mistrova učení v Kladně je zodpovědná mniška Lenka Kravčišinová. Tichou, jemnou ženu s energií samuraje, která je vždy připravena pomoci. Pochází z Klášterce nad Ohří, do Prahy přišla za studiem a už zde zůstala. Poprvé navštívila pražské centrum na své 29. narozeniny. Ten den se rozhodla najít nějakou buddhistickou skupinu a oslavit svůj narozeninový den společnou praxí. Již od dětství hledala příčiny utrpení, četla knihy různých filozofických směrů, až se dostala k buddhismu. Na internetu našla zenové centrum v Praze. Zalíbilo se jí. Při návštěvě se její intuice potvrdila. Působilo na ni upřímně, pravdivě a neokázale. Bylo tam tehdy málo lidí a Lenka pocítila, že zde může udělat spoustu práce. Bylo to ideální místo pro introverta jejího typu. Tak se začala její zenová praxe a od té doby je Lenka aktivní členkou české sanghy. V roce 2019 byla mistrem Sandó Kaisenem vysvěcena na mnišku v klášteře Štítu světla ve Francii. Dostala mnišské jméno I Shin [I Šin], Srdce víry.
I Shin / Lenka Kravčišinová
Ji Kara / Aleš Furák

Ji Kara / Aleš Furák

Za předávání Mistrova učení v Litvínově a Plzni je zodpovědný český mnich Aleš Furák.
Narodil se v roce 1978 v Nymburce, žije v Litvínově, kde pracuje jako zdravotnický záchranář.
Zájem o meditaci zavedl jeho kroky v roce 2010 do litvínovského společenství žáků mistra Sandó Kaisena.
V roce 2020 byl mistrem Sandó Kaisenem vysvěcen na mnicha pod jménem Ji Kara [Dži Kara], Chrám řeky.
Od roku 2020 vede centrum v Litvínově a od června 2023 také centrum v Plzni. Zastává funkci českého pokladníka.

Daoshen / Ivana Koršňáková

Narodila se v roce 1982 na Slovensku, v malebném městečku pod Tatrami, v Starej Ľubovni.
Od roku 2009 žije v Praze, kde pracuje jako organizátorka eventů a osobní asistentka.
S praxí se poprvé setkala v roce 2002, kdy se doslechla, že Slovensko navštíví autentický zenový Mistr. Bez předešlé zkušenosti s jakoukoliv jinou praxí či duchovním cvičení poslechla silné volání svého srdce a vydala se na ústraní, které vedl Mistr Sandó Kaisen. Když na prvním ranním zazenu poprvé uslyšela Mistrův hlas a jeho slova, z očí ji tekly slzy vděčnosti. Intenzivně pocítila, že našla něco velmi vzácného a drahocenného. Od tohoto momentu se plně věnuje praxi pod vedením Mistra a je s ním v pravidelném kontaktu.
V roce 2020 byla Mistrem Sandó Kaisenem vysvěcena na mnišku pod jménem Daoshen [Daošen], Cesta srdce.

Daoshen / Ivana Koršňáková