Gyôja / Robert Klimo

Za předávání Mistrova učení v České republice je od roku 2019 zodpovědný mnich slovenského původu, Robert Klimo, který také vede centrum v Brně.
Narodil se v roce 1969 v malém slovenském městečku Šurany, ale většinu života pobýval v Bratislavě. Vyučil se strojařem a tomuto povolání se s přestávkami věnuje doposud.
V roce 2000 ho dlouhodobý zájem o zen přivedl k pravidelné praxi v bratislavském centru.
V roce 2005 byl mistrem Sandó Kaisenem vysvěcen na mnicha pod jménem Gjódža, Mnich bez domova. V následujícím roce se přestěhoval do Brna, kde v roce 2009 převzal vedení centra po jeho zakladatelce, mnišce Karolíně Fajthové.
Dne 1. ledna 2014 obdržel od mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího štítu a získal titul Reverenda.

Keiji / Tomasz Dąbrowski

Polský mnich Tomasz Dąbrowski je jedním z nejbližších žáků mistra Sandó Kaisena. Vede centra v Praze a v Plzni a je také zodpovědný za předávání Mistrova učení v Rusku. Narodil se v roce 1975 v Krakově, kde strávil většinu svého života. Vystudoval ekonomii a v současnosti se věnuje vyučování cizích jazyků. V mládí sportoval a cvičil bojová umění (karate), díky kterým se seznámil s východní naukou a meditací. Po smrti otce intenzivně pocítil netrvalost života a rozhodl se hledat odpovědi na své nejhlubší otázky. Na začátku roku 1996 se setkal s mistrem Sandó Kaisenem a stal se jeho žákem. O několik měsíců později vycestoval na roční pobyt do kláštera ve Francii, kde byl vysvěcen na mnicha pod jménem Keidži, Svatyně míru. Po návratu do Polska založil a vedl centra ve Varšavě a v Poznani. V roce 2003 se s dalšími blízkými žáky Mistra zasadil o založení kláštera v Polsku. Po následující tři roky byl v tomto klášteře permanentem a zastával funkci pokladníka a hlavního asistenta Mistra (japonsky „šusó“). Po celou dobu své praxe intenzivně pomáhá Mistrovi v šíření učení v Polsku, v Čechách a v Rusku. V letech 2004 až 2019 byl pověřen, aby předávál učení v České republice. Vede centra v Plzni a Praze. Dne 15. května 2012 obdržel od mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího štítu a získal titul Reverenda.

Masho / Robert Mirowski

Za předávání Mistrova učení v Ostravě je zodpovědný polský mnich Robert Mirowski.
Narodil se v roce 1970 v malé vesničce u Tarnówa, ale většinu svého života strávil v Krakově. Vyučil se instalatérem a tomuto povolání se posléze věnoval dalších patnáct let.
K zenové praxi ho v roce 1992 přivedlo setkání s žáky mistra Sandó Kaisena, kteří přišli učit meditaci zazen (Buddhovo sezení) mezi studenty bojových umění na akademii džiu-džitsu, kterému se v té době věnoval.
Tehdy začal pravidelně navštěvovat meditační setkání v krakovském centru a věnovat se zenové praxi naplno. Po několika letech se rozhodl, že svůj život zcela zasvětí předávání Buddhova sezení a požádal Mistra o vysvěcení na mnicha. V roce 2000 byl vysvěcen pod japonským jménem Mašo, Oko života.
Během své praxe Mistra často doprovázel při jeho misijních aktivitách a byl jedním z žáků, kteří se v roce 2003 zasadili o založení zenového kláštera v Polsku. V tomto klášteře byl permanentem tři roky až do jeho zániku. V roce 2006 se přestěhoval do Ostravy, aby zde vedl meditace, ústraní a šířil učení svého Mistra.
Dne 30. srpna 2016 obdržel od mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího štítu a získal titul Reverenda.

Celle qui veille sur Maya / Stanislava L. Janíčková

Stanislava se narodila 30. srpna 1980 na jihovýchodní Moravě, v Uherském Brodě. Vystudovala angličtinu a češtinu na Masarykově univerzitě v Brně a po několika letech strávených v zahraničí se rozhodla zůstat v Brně. Bydlí zde doposud a živí se výukou angličtiny a češtiny pro cizince. V roce 2020 se provdala.
Hledání odpovědí na existenciální otázky a pocit marnosti nad tím, že během života jen opakujeme stereotypy a iluze svých předků, ji v roce 2007 přivedl k zenovému učení a mistru Sandó Kaisenovi. V roce 2013 ji Mistr vysvětil za mnišku Celle qui veille sur Maya (Ta, která bdí nad Májou – iluzí).
Od začátku praxe zastávala několik funkcí. Byla mimojiné hlavní kuchařkou (japonsky „tenzo“) v České republice a ve Francii. V současné době je sekretářkou české sanghy (společenství praktikujících). Od roku 2015 do roku 2017 vedla centra ve Zlíně a Uherském Hradišti. Od roku 2020 jezdí vést pravidelné zazeny do Kladna.
Zůstává v blízkém kontaktu s mistrem Sandó Kaisenem a jezdí za ním pravidelně na ústraní.

Shi Ho / Magdaléna Paulíková

Magdaléna Paulíková pochází z Plzně, kde vystudovala humanitní studia a antropologii a kde pracuje jako sociální pracovnice v neziskovém sektoru.
Po setkání s čistou meditací – zazen – v roce 2005 pocítila silné spojení s učením vedoucím k osvobození. V roce 2007 byla Tomaszem Dabrowskym vysvěcena
na bódhisattvu (Srdce čistého odevzdání) a v roce 2012 byla svým mistrem Sandó Kaisenem vysvěcena na mnišku a obdržela jméno Shi Ho (Pravý zákon).
Ve společenství i v plzeňském centru zastávala různé funkce, šest let byla hlavní kuchařkou (tenzo) české sanghy. Praktikuje v plzeňském centru, je zde sekretářkou, a zůstává v pravidelném kontaktu s mistrem Sandó Kaisenem.

Go Fu / Zuzana Nádeníková

Zuzana se narodila 1. března 1970 v Rokycanech. Je vdaná a má dvě dcery. Pracuje věrná rodinné tradici na železnici, a to už od svých devatenácti let.
Už jako malé dítě přemýšlela nad tím, proč se trápí, když je život přece určitý úsek od narození po smrt… proč to tolik bolí, proč to nejde brát jako v divadle – jako hru, která nás sice v určitý moment pohltí, ale když drama nebo romantika skončí, je pryč.
Zuzana začala praktikovat v říjnu roku 2007. Dne 10. října 2010 obdržela od mistra Sandó Kaisena vysvěcení na bódhisattvu a jméno Ji Kei. Vysvěcení na mnišku následovalo o 6 let později, obdržela při ní od Mistra jméno Go Fu. Po dobu praktikováni vystřídala mnoho odpovědností: práci v servisu, pomocnice kuchaře, organizátorka, pokladník pro Českou republiku…; v současnosti je hospodářkou centra v Plzni. Praktikuje v Plzni, jezdí na pravidelná setkání v rámci České republiky a jezdí na tábory do kláštera ve Francii. Zůstává v živém kontaktu s Mistrem.

I Shin / Lenka Kravčišinová

Když přijdete na pravidelné sezení do pražského zenového centra Mjógendži, jistě tam potkáte Lenku Kravčišinovou. Tichou, jemnou ženu s energií samuraje, která je vždy připravena pomoci. Pochází z Klášterce nad Ohří, do Prahy přišla za studiem a už zde zůstala.

Poprvé navštívila pražské centrum na své 29. narozeniny. Ten den se rozhodla najít nějakou buddhistickou skupinu a oslavit svůj narozeninový den společnou praxí. Již od dětství hledala příčiny utrpení, četla knihy různých filozofických směrů, až se dostala k budhismu. Na internetu našla zenové centrum Mjógendži. Zalíbilo se jí. Při návštěvě se její intuice potvrdila. Působilo na ni upřímně, pravdivě a neokázale. Bylo tam tehdy málo lidí a Lenka pocítila, že zde může udělat spoustu práce. Bylo to ideální místo pro introverta jejího typu. Tak se začala její zenová praxe. Lenka je aktivní členkou centra. Už několik let je jeho sekretářkou a má také na starost organizování celorepublikových ústraní.

V roce 2019 byla mistrem Sandó Kaisenem vysvěcena na mnišku v klášteře Štítu světla ve Francii. Dostala mnišské jméno I Šin, Srdce víry.