Gyôja / Robert Klimo

Gyôja / Robert Klimo

Za předávání Mistrova učení v České republice je od roku 2019 zodpovědný mnich slovenského původu, Robert Klimo, který také vede centrum v Brně.
Narodil se v roce 1969 v malém slovenském městečku Šurany, ale většinu života pobýval v Bratislavě. Vyučil se strojařem a tomuto povolání se s přestávkami věnuje doposud.
V roce 2000 ho dlouhodobý zájem o zen přivedl k pravidelné praxi v bratislavském centru.
V roce 2005 byl mistrem Sandó Kaisenem vysvěcen na mnicha pod jménem Gyôja [Gjódža], Mnich bez domova. V následujícím roce se přestěhoval do Brna, kde v roce 2009 převzal vedení centra po jeho zakladatelce, mnišce Karolíně Fajthové.
Dne 1. ledna 2014 obdržel od mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího štítu a získal titul Reverenda.

Keiji / Tomasz Dąbrowski

Polský mnich Tomasz Dąbrowski je jedním z nejbližších žáků mistra Sandó Kaisena. Vede centra v Praze a v Plzni a je také zodpovědný za předávání Mistrova učení v Rusku.
Narodil se v roce 1975 v Krakově, kde strávil většinu svého života. Vystudoval ekonomii a v současnosti se věnuje vyučování cizích jazyků. V mládí sportoval a cvičil bojová umění (karate), díky kterým se seznámil s východní naukou a meditací. Po smrti otce intenzivně pocítil netrvalost života a rozhodl se hledat odpovědi na své nejhlubší otázky. Na začátku roku 1996 se setkal s mistrem Sandó Kaisenem a stal se jeho žákem. O několik měsíců později vycestoval na roční pobyt do kláštera ve Francii, kde byl vysvěcen na mnicha pod jménem Keiji [Keidži], Svatyně míru. Po návratu do Polska založil a vedl centra ve Varšavě a v Poznani. V roce 2003 se s dalšími blízkými žáky Mistra zasadil o založení kláštera v Polsku. Po následující tři roky byl v tomto klášteře permanentem a zastával funkci pokladníka a hlavního asistenta Mistra (japonsky „šusó“). V letech 2004 až 2019 byl pověřen, aby předával učení v České republice. Po celou dobu své praxe intenzivně pomáhá Mistrovi v šíření učení v Polsku, v Čechách a v Rusku.
Dne 15. května 2012 obdržel od mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího štítu a získal titul Reverenda.

Keiji / Tomasz Dąbrowski
Masho / Robert Mirowski

Masho / Robert Mirowski

Za předávání Mistrova učení v Ostravě je zodpovědný polský mnich Robert Mirowski.
Narodil se v roce 1970 v malé vesničce u Tarnówa, ale většinu svého života strávil v Krakově. Vyučil se instalatérem a tomuto povolání se posléze věnoval dalších patnáct let.
K zenové praxi ho v roce 1992 přivedlo setkání s žáky mistra Sandó Kaisena, kteří přišli učit meditaci zazen mezi studenty bojových umění na akademii džiu-džitsu, kterému se v té době věnoval. Tehdy začal pravidelně navštěvovat meditační setkání v krakovském centru a věnovat se zenové praxi naplno. Po několika letech se rozhodl, že svůj život zcela zasvětí předávání učení a požádal Mistra o vysvěcení na mnicha. Mnichem se stal v roce 2000 s japonským jménem Masho [Mašo], Oko života.
Během své praxe Mistra často doprovázel při jeho misijních aktivitách a i on byl jedním ze žáků, kteří se v roce 2003 podíleli na založení zenového kláštera v Polsku. V tomto klášteře byl permanentem tři roky až do jeho zániku. V roce 2006 se přestěhoval do Ostravy, aby zde vedl meditace, ústraní a šířil učení svého Mistra.
Dne 30. srpna 2016 obdržel od mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího štítu a získal titul Reverenda.

Myoka / Irena Pavlíková

Narodila se v roce 1981 v Ostravě. Vystudovala procesní inženýrství se zaměřením na ochranu životního prostředí a v tomto oboru pracuje dodnes.
Hledání odpovědí na základní životní otázky ji po gymnáziu přivedlo ke studiu husitské teologie na Karlově univerzitě. Cítila však, že tomuto učení chybí život, a proto studia zanechala. Věnovala se poté józe a bojovým uměním, která ji přivedla k meditaci zazen. Rozhodujícím se pro její praxi stalo setkání s mistrem Sandó Kaisenem v roce 2004 v polském klášteře. V roce 2006 byla svým mistrem vysvěcena na mnišku pod jménem Myoka [Mjóka], Zářící květ. Zároveň se v tomto roce podílela na organizaci první návštěvy mistra v Rusku a od té doby tam pravidelně napomáhá šíření učení. Po vysvěcení se také stala mistrovou překladatelkou a do roku 2018 působila jako sekretářka české sanghy. V roce 2010 otevřela centrum v Olomouci, které fungovalo do roku 2015, kdy ji práce zavedla zpět do Ruska, kde v současnosti žije.
V roce 2021 obdržela od mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího štítu a získala titul Reverendky.

Myoka / Irena Pavlíková
Celle qui veille sur Maya / Stanislava L. Janíčková

Celle qui veille sur Maya / Stanislava L. Janíčková

Stanislava se narodila 30. srpna 1980 na jihovýchodní Moravě, v Uherském Brodě. Vystudovala angličtinu a češtinu na Masarykově univerzitě v Brně a po několika letech strávených v zahraničí se rozhodla do Brna vrátit. Živí se výukou angličtiny a češtiny pro cizince.
Hledání odpovědí na existenciální otázky a pocit marnosti nad tím, že během života jen opakujeme stereotypy a iluze svých předků, ji v roce 2007 přivedl k zenovému učení a mistru Sandó Kaisenovi. V roce 2013 ji Mistr vysvětil za mnišku Celle qui veille sur Maya (Ta, která bdí nad Májou – iluzí).
Od začátku praxe zastávala několik funkcí. Byla mimo jiné hlavní kuchařkou (japonsky „tenzo“) v České republice a ve Francii a do roku 2021 také sekretářkou české sanghy (společenství praktikujících). Od roku 2015 do roku 2017 vedla centra ve Zlíně a Uherském Hradišti. Od roku 2020 jezdí vést pravidelné zazeny do Kladna.

Shi Ho / Magdaléna Paulíková

Magdaléna pochází z Plzně, kde vystudovala humanitní studia a antropologii a kde pracuje jako sociální pracovnice v neziskovém sektoru.
Již při prvním setkání s čistou meditací zazen v roce 2005 pocítila silné spojení s učením vedoucím k osvobození. V roce 2007 byla Tomaszem Dąbrowskim vysvěcena na bódhisattvu (Srdce čistého odevzdání) a v roce 2012 byla svým mistrem Sandó Kaisenem vysvěcena na mnišku a obdržela jméno Shi Ho [Šiho], Pravý zákon.
Ve společenství i v plzeňském centru zastávala různé funkce, šest let byla hlavní kuchařkou (tenzo) české sanghy. Praktikuje v plzeňském centru a je zde sekretářkou.

Shi Ho / Magdaléna Paulíková
Go Fu / Zuzana Nádeníková

Go Fu / Zuzana Nádeníková

Zuzana se narodila v roce 1970 v Rokycanech. Je vdaná a má dvě dcery. Věrná své rodinné tradici pracuje na železnici, a to už od svých devatenácti let.
Od útlého dětství přemýšlela nad tím, proč se člověk tak trápí, když je život přece určitý úsek od narození po smrt… proč to tolik bolí, proč to nejde brát jako v divadle – jako hru, která nás sice v určitý moment pohltí, ale když drama nebo romantika skončí, je pryč.
Po dlouhém hledání začala v říjnu roku 2007 praktikovat meditaci zazen. V roce 2010 obdržela od mistra Sandó Kaisena vysvěcení na bódhisattvu a jméno Dži Kej [Ji Kei]. Vysvěcení na mnišku následovalo o 6 let později, obdržela při ní od Mistra jméno Go Fu, Karma větru. Během své praxe vystřídala mnoho odpovědností – práce v servisu, pomocnice kuchaře, organizátorka, pokladník pro Českou republiku… V současnosti praktuje v Plzni, kde je také hospodářkou místního zenového centra.

I Shin / Lenka Kravčišinová

Když přijdete na pravidelné sezení do pražského zenového centra Mjógendži, jistě tam potkáte Lenku Kravčišinovou. Tichou, jemnou ženu s energií samuraje, která je vždy připravena pomoci. Pochází z Klášterce nad Ohří, do Prahy přišla za studiem a už zde zůstala.
Poprvé navštívila pražské centrum na své 29. narozeniny. Ten den se rozhodla najít nějakou buddhistickou skupinu a oslavit svůj narozeninový den společnou praxí. Již od dětství hledala příčiny utrpení, četla knihy různých filozofických směrů, až se dostala k buddhismu. Na internetu našla zenové centrum Mjógendži. Zalíbilo se jí. Při návštěvě se její intuice potvrdila. Působilo na ni upřímně, pravdivě a neokázale. Bylo tam tehdy málo lidí a Lenka pocítila, že zde může udělat spoustu práce. Bylo to ideální místo pro introverta jejího typu. Tak se začala její zenová praxe a od té doby je Lenka aktivní členkou centra. Momentálně tam zastává funkci pokladníka a má také na starost organizování celorepublikových ústraní.
V roce 2019 byla mistrem Sandó Kaisenem vysvěcena na mnišku v klášteře Štítu světla ve Francii. Dostala mnišské jméno I Shin [I Šin], Srdce víry.

I Shin / Lenka Kravčišinová
Ji Kara / Aleš Furák

Ji Kara / Aleš Furák

Za předávání Mistrova učení v Litvínově je zodpovědný český mnich Aleš Furák.
Narodil se v roce 1978 v Nymburce, žije v Litvínově, kde pracuje jako zdravotnický záchranář.
Zájem o meditaci zavedl jeho kroky v roce 2010 do litvínovského společenství žáků mistra Sandó Kaisena.
V roce 2020 byl mistrem Sandó Kaisenem vysvěcen na mnicha pod jménem Ji Kara [Dži Kara], Chrám řeky.
Od roku 2020 také vede centrum v Litvínově a zastává funkci českého pokladníka.

Daoshen / Ivana Koršňáková

Narodila se v roce 1982 na Slovensku, v malebném městečku pod Tatrami, v Starej Ľubovni.
Od roku 2009 žije v Praze, kde pracuje jako organizátorka eventů a osobní asistentka.
S praxí se poprvé setkala v roce 2002, kdy se doslechla, že Slovensko navštíví autentický zenový Mistr. Bez předešlé zkušenosti s jakoukoliv jinou praxí či duchovním cvičení, poslechla silné volání svého srdce a vydala se na ústraní, které vedl Mistr Sandó Kaisen. Když na prvním ranním zazenu poprvé uslyšela Mistrův hlas a jeho slova, z očí ji tekly slzy vděčnosti. Intenzivně pocítila, že našla něco velmi vzácného a drahocenného. Od tohoto momentu se plně věnuje praxi pod vedením Mistra a je s ním v pravidelném kontaktu. Vede sezení v pražském centru a po několika letech opustila funkci pokladníka a od roku 2021 se stala jeho sekretářkou. Od stejného roku také zastává funkci hlavní české sekretářky.
V roce 2020 byla Mistrem Sandó Kaisenem vysvěcena na mnišku pod jménem Daoshen [Daošen], Cesta srdce.

Daoshen / Ivana Koršňáková