Tomasz Dąbrowski

Odpovědným za předávání učení Mistra Sandó Kaisena v ČR je jeden z jeho nejbližších žáků, polský mnich Tomasz Dąbrowski.
Narodil se v roce 1975 v Krakově, kde strávil většinu svého života. Vystudoval ekonomii a v současnosti se věnuje vyučování cizích jazyků.
V mládí sportoval a cvičil bojová umění (karate), díky kterým se seznámil s východní naukou a meditací. Po smrti otce intenzivně pocítil netrvalost života a rozhodl se hledat odpovědi na své nejhlubší otázky. Na začátku roku 1996 se setkal s mistrem Sandó Kaisenem a stal se jeho žákem. O několik měsíců později vycestoval na roční pobyt do kláštera ve Francii, kde byl vysvěcen na mnicha pod jménem Keidži, Svatyně míru. Po návratu do Polska založil a vedl centra ve Varšavě a v Poznani. V roce 2003 se s dalšími blízkými žáky mistra zasadil o založení kláštera v Polsku. Po následující tři roky byl v tomto klášteře permanentem a zastával funkci hlavního asistenta (japonsky šusó) a pokladníka.
Po celou dobu své praxe intenzivně pomáhá mistrovi v šíření učení v Polsku, v Čechách a nyní také v Rusku.
V roce 2004 ho mistr pověřil předáváním učení v Čechách. Vede centra v Plzni a Praze.
Dne 15. května 2012 obdržel od Mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získal titul Reverenda.

Robert Klimo

Centrum v Brně vede mnich slovenského původu, Robert Klimo. Narodil se v roce 1969 v malém slovenském městečku Šurany, ale většinu života pobýval v Bratislavě. Vyučil se strojařem a tomuto povolání se s přestávkami věnuje doposud.
V roce 2000 ho jeho dlouhodobý zájem o zen přivedl k pravidelné praxi v bratislavském centru. V roce 2005 byl mistrem vysvěcen na mnicha pod jménem Gjódža, Mnich bez domova. V následujícím roce se přestěhoval do Brna, kde v roce 2009 převzal vedení centra po jeho zakladatelce mnišce Karolíně Fajthové.
Dne 1. ledna 2014 obdržel od Mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získal titul Reverenda.

Robert Mirowski

Za předávání Mistrova učení v Ostravě je zodpovědný polský mnich Robert Mirowski.
Narodil se v roce 1970 v malé vesničce u Tarnówa, ale většinu svého života strávil v Krakově. Vyučil se instalatérem a tomuto povolání se posléze věnoval dalších patnáct let.
K zenové praxi ho v roce 1992 přivedlo setkání s žáky mistra Sandó Kaisena, kteří přišli učit meditaci zazen (Buddhovo sezení) mezi studenty bojových umění na akademii džiu-džitsu, kterému se v té době věnoval.
Tehdy začal pravidelně navštěvovat meditační setkání v krakovském centru a věnovat se zenové praxi naplno. Po několika letech se rozhodl, že svůj život zcela zasvětí předávání Buddhova sezení a požádal svého Mistra o vysvěcení na mnicha. V roce 2000 byl vysvěcen pod japonským jménem Mašo, Oko života.
Během své praxe mistra často doprovázel při jeho misijních aktivitách a byl jedním z žáků, kteří se v roce 2003 zasadili o založení zenového kláštera v Polsku. V tomto klášteře byl permanentem tři roky až do jeho zániku. V roce 2006 se přestěhoval do Ostravy, aby zde vedl meditace, ústraní a šířil učení svého Mistra.
Dne 30. srpna 2016 obdržel od mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získal titul Reverenda.

Stanislava Janíčková

Stanislava se narodila 30. srpna 1980 v Uherském Brodě. V současné době ale bydlí v Brně, kam se přestěhovala kvůli studiím – vystudovala zde angličtinu a češtinu na Masarykově univerzitě, filozofické fakultě. Od ukončení studií pracuje jako učitelka angličtiny a češtiny pro cizince.
Ráda cestuje, tančí, učí se cizím jazykům a aranžuje květiny (ikebana).
Se zenovou praxí začala v roce 2007 a v roce 2013 ji Mistr Sandó Kaisen vysvětil za mnišku Celle qui veille sur Maya, Ta, která bdí nad Májou.
Od začátku praxe zastávala několik funkcí. Byla mimojiné hlavní kuchařkou (japonsky tenzo) pro celou Českou republiku a ve Francii. V současné době je sekretářkou české sanghy. Od roku 2015 do roku 2017 vedla centra ve Zlíně a Uherském Hradišti, která v současné době nefungují pro nedostatek zájemců.
Zůstává v blízkém kontaktu s Mistrem Sandó Kaisenem a jezdí za ním pravidelně na ústraní.

Magdaléna Paulíková

Magdaléna Paulíková pochází z Plzně, kde vystudovala humanitní studia a antropologii a kde pracuje jako sociální pracovnice v neziskovém sektoru. Po setkání s čistou meditací – zazen – v roce 2005 pocítila silné spojení s učením vedoucí k osvobození. V roce 2007 byla Tomaszem Dabrowskim ordinována na bodhisattvu (Srdce čistého odevzdání) a v roce 2012 byla svým Mistrem Sandó Kaisenem vysvěcena na mnišku (Shi Ho – Pravý zákon). Ve společenství i v plzeňském centru zastávala různé funkce, šest let byla hlavním kuchařem (tenzo) české sanghy. Praktikuje v plzeňském centru a zůstává v pravidelném kontaktu s Mistrem Sandó Kaisenem.

Zuzana Nádeníková

Zuzana se narodila 1. března 1970 v Rokycanech. Je vdaná a má dvě dcery. Pracuje věrná rodinné tradici na železnici, a to už od svých devatenácti let.
Už jako malé dítě přemýšlela nad tím, proč se trápí, když je život přece určitý úsek od narození po smrt… proč to tolik bolí, proč to nejde brát jako v divadle. Jako hru, která nás sice v určitý moment pohltí, ale když drama nebo romantika skončí, je to pryč.
Zuzana začala praktikovat v říjnu roku 2007. Dne 10.října 2010 obdržela od Mistra Sandó Kaisena vysvěcení na bódhisattvu a jméno Ji Kei. Vysvěcení na mnišku následovalo o 6 let později, obdržela při ní od Mistra jméno Go Fu. Po dobu praktikováni vystřídala mnoho odpovědností: práci v servisu, pomocník kuchaře, organizátor, pokladník za Českou republiku…; v současnosti je sekretářkou centra v Plzni. Praktikuje nadále v Plzni a dojíždí vést Buddhovo sezení do Karlových Varů, jezdí také na pravidelná setkání v rámci České republiky a do kláštera ve Francii a zůstává v živém kontaktu s Mistrem.

Zavřít