Člověk se pokládá za nejchytřejšího a nejrozvinutějšího tvora ze všech živočichů, kteří žijí na zemi, v nebi či ve vodě. A zatím je to člověk, který je ze všech živočišných druhů tím nejničivějším. Navíc je tím jediným, který rozvinul pýchu, ješitnost, zlomyslnost, závist, chamtivost a spoustu dalších nepravostí, kterých si není ani sám vědom.

Nejen delfíni a sloni jsou obdařeni vědomím a inteligencí. Všechny bytosti odlišné od člověka žijí každá ve sféře, do které lidé nemají přístup ani skrze jazyk, ani dovednosti, ani zkušenosti, ani znalosti, natolik je hluboká. Některé buddhistické tradice tvrdí, že zvířata jsou reinkarnace špatných lidí, kteří spáchali zločiny. Jak směšné! Takový výmysl! Jak může být někdo tak hloupý!Pokud všechny bytosti mají Buddhovskou přirozenost, jaký je pak základní rozdíl mezi říší zvířat a egocentrickou super-říší lidí? Zvířata tří světů, země-nebe-vody, potřebují k životu smartphone? Potřebují bankovní účet, auto, letadlo, pračku a nevím co ještě?

Po čtyři století pronásledovali Angličané původní obyvatele Ameriky, kteří žili v míru. Pro tyto Angličany, kteří se stali Američany, původní obyvatelé byli jen zvířata, divoši, které bylo třeba buď přetvořit v dobré křesťany, nebo vyhubit. To byla jejich vlastní slova. Ptám se tedy: kteří z nich byli větší divoši: bílí muži, kteří vše ničili, nebo původní obyvatelé?

Následně všichni, kteří nebyli zabiti, kterým ukradli zemi, byli umístněni do rezervací, rezervací, které stále existují, když píši tento text. Pokud by to, co tvrdí někteří buddhisté, byla pravda, tato lidská monstra by se měla narodit do zvířecí kůže, aby zaplatila za své zločiny. Ve skutečnosti by toto znovuzrození nebylo trestem, ale vysvobozením. Žádná lidská bytost se nemůže znovu zrodit ve zvířecí podobě, možná s vyjímkou těch, kteří zastávají tento názor.

Představte si, že by se ze Stalina nebo Hitlera stala za trest laň…
Měli bychom ochraňovat naše bratry a sestry, nehledě na to, jakou mají podobu nebo velikost.
Proto bychom měli otevřít svá srdce pro všechny živé bytosti. A dokonce co se týče kamene, měli bychom ho respektovat stejně jako své šaty, své Kesa nebo své přezůvky. Někteří myslí, že jednám ze sentimentalismu. A přesto, nikdo z těch, co tohle říkají, si nepřeje, aby přišel nějaký obr a ukončil život, který je mu tak cenný. Nikdo si nepřeje, aby ho někdo trápil nebo zabil. Stejné je to pro ten nejmenší hmyz. I ten hledá štěstí a má právo na život, stejně jako my.

Čím je inteligence? Čím je moudrost? Kde začíná inteligence a kde končí moudrost?
To jsou jen diskriminující kategorie. Kdyby člověk přestal vytvářet škatulky, schovávat se za svými pravdami, kdyby zničil své jistoty, obnažil se a otevřel dokořán své srdce, pak by se stal člověkem. Ostatně, kým je člověk, že se považuje za tak významného? Je to jen 80 kilo masa, kůže, chlupů a krve. Copak tohle nepřipomíná zvíře? Proč si přikládat tolik důležitosti? Když nastane smrt, všechna ta hmota a veškerá ta vědomí se rozpadnou na prach. K čemu tedy dělat takové drama na téma člověk? Čím si myslí, že je?

Lituji z celého srdce slepé, kteří si myslí, že smrt vše ukončí a že je tedy třeba užívat si naplno života.
Lituji stejně tak ty, kteří si myslí, že smrt neexistuje a kteří nedělají nic pro to, aby se osvobodili od své minulé paměti.
A nakonec lituji celé lidstvo, že je tak domýšlivé, tak pyšné a tak egocentrické.
Neunikneme své minulosti ani svým činům, protože paměť je věčná.

Prosím vás, abyste méně poslouchali svou hlavu a pustili dopředu srdce.
Kéž by má slova nebyla zbytečná.
Kéž by se mé modlitby dotkly vašeho srdce.

Text a foto: Sandó Kaisen