Dharma to je život a učení života.

Studovat Dharmu znamená tedy studovat sebe sama, stejně jako veškeré metody a budhistická učení, které nás vybízejí k tomu, abychom objasnili skutečnost.

Studium Dharmy není získání vědomostí, ale transformace svého vlastního života, i když konkrétně musíme studovat texty a písma.

Jedná se především o Ducha Probuzení, o vztah mistr-žák, o Sezení a o Příkazy.

Pokud vztah s mistrem není správný, Drarma nevykvete.

Dharma je učení osvobození.

Sezení není metodou nebo technikou, ale přístupem – být už svobodným.

„Já“, ego, je klamem a tento klam je zdrojem všech lidských problémů.

Zastavit tento klam, uhasit to já, opustit ho, osvobodit se od něj znamená definitivně ukončit veškerá neštěstí, nepříjemnosti, těžký život, nespokojenost, zklamání, nostalgii atd.

Ať už je to jakkoliv, to ego není moje.

Ať už je to jakkoliv, to není moje a já nejsem tím.

V každé lidské bytosti je možnost transcendentálního Vědění, které je Věděním mimo mentální, dialektické, intelektuální, rozumové a diskriminující vědění.

Tato „možnost“, která je mimo sféru psychiky, nedefinovatelná, nevyjádřitelná a nepopsatelná, se může probudit a stát se silou, která umožňuje Spatřit iluzi jevů, tedy iluzi onoho „já“. Tato síla dá přístup k Nepodmíněnému, Absolutnímu, k úplnému opuštění všech jevů, a tedy opuštění klamného já, a ukáže, jak navždy vyjít z veškerého neštěstí.

To znamená: pochopit přesně, čím je Dharma a čím jsme my.

Nemůžeme si skutečně plně uvědomit tajemnou a vzácnou povahu Dharmy, dokud nepochopíme, čím jsme: pokud vidíme jen lidskou existenci, tu naši, a pak něco vyjímečného a neobyčejného, nemůžeme Dharmu plně docenit.

Můžete celý život hledat oběti a viníky, stěžovat si, že společnost, ve které žijete, je nespravedlivá, a usínat se sevřeným žaludkem, protože se cítíte bezmocní.

Nebo můžete jednat.

Můžete přijmout, že příčiny utrpení nepřicházejí zvenčí, ale z ducha každého z nás.

Pokud přijmete tento závěr, přijmete také, že na sobě budete pracovat, aby se utrpení z vašeho života vytratilo.

Když se ráno probudíte a budete mít špatnou náladu, uvidíte všechno kolem sebe špatné a všude samé překážky, budete pak sedět za volantem podrážděný.

Naopak, když vstanete s dobrou náladou a klidný, život vám bude připadat jasný a pokojný.


Od momentu, kdy položíte chodidla na zem, nepřestávejte vnímat chůzi, zůstávejte přítomní vůči všemu, co přichází, nevzdalujte se od toho, co právě děláte.

Existuje východisko a to východisko jste vy.

Text a foto: Sandó Kaisen