Klášter

Cestu Probuzení, která byla z Indie odkázána Buddhou Šákjamunim a následně v japonské podobě Mistrem Eihei Dógenem, představil Evropě Mistr Mokudó Taisen Dešimaru. V našem klášteře „Pic Lumineux“ (Zářící štít) ve Francii je odkaz dávných mistrů uskutečňován v souladu se „Šóbógenzó“ Mistra Dógena a tento živý zen je ztělesňován mistrem Sandó Kaisenem. Mistr zde vede každý měsíc ústraní a jarní a podzimní tábor pro praktikující z Evropy a Asie. Kromě samotného kláštera organizujeme ústraní také v dalších zemích včetně České republiky.

Cesta není nic jiného než tiché a nezištné sezení, které je srdcem veškerého konání. Toto sezení není meditací, protože se neváže k žádnému předmětu a nesoustřeďuje se na žádný duševní obsah. Je třeba vědět, že člověk odjakživa oplývá přirozeností Buddhy. Jde o to být během samotného sezení v přítomném okamžiku, bez následování nějakého cíle. To je “šikantaza”. Dógen napsal: „Přestože někteří ze zkušenosti vědí, že sezení je dharmou Buddhy, nikdo neumí sedět pro samotné sezení.“

Zazen
Klášter

Ústraní v klášteře mají příchuť prostoty. Buddhovo sezení se střídá s jídlem, každodenními činnostmi a dalšími aktivitami, odpočinkem a spánkem. K této prostotě není co dodat a není tu nic, co by nebylo vyjádřením Velké Cesty. Je dobré sem přijít s duchem prostým, zbaveným veškerých záměrů, cílů a duchovně-imaginativního hledání. Nenajdete zde žádnou přísnost, žádnou zvláštní morálku, žádné přísliby štěstí či svobody. Každý z nás je odjakživa osvícen ve své vlastní Podstatě. Tento „každý z nás“ tvoří od počátku bez počátku svaté společenství ctihodného Buddhy. Život v klášteře se odvíjí v rytmu zvuků, které člověk přirozeně následuje, bez ohledu na svou mysl a její rušivé tendence.
„Jednoduše sedět“ je velké probuzení Buddhy.”
„Zloděj za sebou zanechal v okně měsíc.“

Adresa

Temple du « Pic Lumineux »
Peyrecaty, 24170 Larzac

Podpora

Máte chuť podpořit mezinárodní svatyni, která slouží praktikujícím z mnoha zemí Evropy? Podpořte nás